Vorig jaar heeft de Medische Commissie een overzicht van preventieve ‘veiligheidsadviezen voor trainingsgroepen’ opgesteld voor veilig en gezond sporten. Een sporter blijft echter wel zelf verantwoordelijk voor mogelijke blessures. Het is daarom van belang dat de sporter zonder gevaar voor zijn eigen gezondheid aan de trainingen en/of evenementen bij AV Triathlon kan deelnemen.

Een vanouds bekende preventieve methode is een sportmedische keuring, maar deze is tegenwoordig niet langer verplicht. Ook dit hangt samen met de (nagestreefde) eigen verantwoordelijkheid van de sporter. Toch is een sportmedische keuring (soms) wel aan te bevelen. Om (potentiële) leden van AV Triathlon van dienst te zijn, is een algemene checklist inzake geschiktheid voor lopen en wandelen opgesteld. Met deze checklist kan de (potentiële) sporter zelf nagaan in hoeverre het handig is een sportmedische keuring te ondergaan. Probeer de checklist maar even uit.

Voor belangstellenden, die niet goed weten wat zo’n sportmedische keuring zoal inhoudt, is er een mooi en treffend verslag van een sportmedische keuring gegeven. Met dank aan Teus en Toos van Beek, die ook al jaren bij AV Triathlon actief zijn. Het ondergaan van een sportmedische keuring is dus niet alleen een check voor nieuwkomers en/of startende sporters.

Namens de Medische Commissie,

Piet Bergsma