Nadat het stof van de laatste wijzigingen in de corona-maatregelen weer was neergedaald hebben we de richtlijnen voor onze kantine op de website van de NOC-NSF nagekeken en vastgesteld hoe we dit bij onze club kunnen toepassen. De uitkomst is dat 1. de kantine helemaal opengesteld wordt 2. we geen controle op de corona-pas gaan doen en 3. er geen eten & drinken genuttigd mag worden in de kantine.

Op alle dagen van de week zal de bar dicht zijn en er geen verkoop plaatsvinden. Op zaterdagochtend zal er wel verkoop plaatsvinden aan de terraskant van het clubhuis én deze consumpties kunnen dan buiten genuttigd worden (niet mee naar binnen nemen). Helaas hebben we dus nog met een duidelijke beperking te maken maar zijn we wel blij dat het clubhuis weer gebruikt kan worden.

Namens het coronateam, Lex Borghans