Het kabinet heeft woensdagavond 6 mei 2020 de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus verder versoepeld. De versoepeling houdt in dat per 11 mei ook iedereen ouder dan 18 jaar buiten kan sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Sinds 29 april mocht de jeugd tot en met 18 jaar georganiseerd en onder begeleiding onder voorwaarden al weer samen sporten. Van kracht blijft wel: geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches.

Het bestuur van AV Triathlon heeft een coronateam ingesteld dat als taak heeft het hervatten van de trainingen voor volwassenen voor te bereiden. Dit team stemt de activiteiten van jeugd en volwassenen op elkaar af, zorgt voor afstemming met de sporters van Altis, werkt de protocollen uit en doet alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat iedereen straks weer veilig en verantwoord kan sporten. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat het clubhuis gesloten blijft, er in kleine groepen (10 deelnemers) getraind gaat worden, dat we 1,5 meter afstand houden en misschien wel op andere plekken gaan trainen. Spreiding is het sleutelwoord om drukte te vermijden, vooral op de dinsdagavond en zaterdagmorgen. Voor nadere uitwerking maken we gebruik van richtlijnen van onder meer de Atletiekunie en de details moeten de komende tijd duidelijk worden.

Nu weten we van de jeugdcommissie dat het even tijd kost om alle richtlijnen goed uit te werken in acties en maatregelen. Onze AVT-jeugdgroepen starten op 11 mei. Om hen niet gelijk voor de voeten te lopen (letterlijk), is besloten om alle trainingen van AV Triathlon vanaf 18 mei te hervatten. We vragen alle sporters en trainers dus nog tot die datum geduld te betrachten. Alle activiteiten vóór die datum vallen niet onder verantwoordelijkheid van AV Triathlon.

Het coronateam bestaat uit Lex Borghans (overall coördinatie), Paul Wessels (bestuur), Christl Foekema (trainers), Ruud van Basten (beheer), Bart Götte (jeugd), Lammert Landman (ouders).

Zij zorgen voor berichtgeving naar en communicatie met alle geledingen en partijen.

Al met al is het goed nieuws! Ook al zal het voorlopig anders zijn dan ‘vroeger’, we gaan elkaar binnenkort weer zien, samen sporten en bijpraten. En daar hebben we zin in!

 

bestuur AV Triathlon, Thomas Plochg