Op 21 december is Gerard Smink overleden. Gerard was in 1984 één van de oprichters van AV Triathlon. Al enige tijd was hij ziek, maar tot het laatste toe bleef hij betrokken bij onze vereniging. Op zijn rouwkaart stond: “Ik ben dankbaar. Ik heb een mooi leven gehad.”

Het bestuur is Gerard dankbaar voor alles wat hij vanaf de oprichting voor de club heeft gedaan. Postuum willen we hem graag het blauwe vlaggetje toekennen.

Op 28 december is afscheid genomen van Gerard. Bij de uitvaart hebben leden van AV Triathlon een erehaag gevormd, als dankbetuiging en eerbetoon. Een rouwboeket namens bestuur en leden, met daarin de kleur blauw, is gemaakt door hardlooptrainer Hans van Rooijen, die jarenlang in de bloemisterij heeft gewerkt.

We wensen familie, vrienden en iedereen die Gerard heeft gekend veel sterkte toe met het verlies.

Bestuur AV Triathlon

 

IN MEMORIAM van Gerard Smink

-door Leo van Kuijk, eerste voorzitter van AV Triathlon, geschreven i.s.m. mede-oprichters Dick Sperling, Koos Rademaker en Eliza de Neef 

Op 21 december 2022 is Gerard Smink overleden, een van de oprichters van AV Triathlon.

Begin jaren ‘80 was Gerard samen met Koos Rademaker druk bezig om de atletiek in Amersfoort een forse impuls te geven door deze ook toegankelijk te maken voor de vele mensen die op een recreatieve manier wilden hardlopen. Zij benaderden een groepje mensen om hen daarbij te helpen. Omdat deze groep binnen de bestaande atletiekvereniging Altis geen ruimte kreeg om de plannen te realiseren leidde dat in 1984 tot de oprichting van een nieuwe atletiekvereniging in Amersfoort, de AV Triathlon. Zonder de andere betrokkenen tekort te doen moeten Gerard Smink en Koos Rademaker als de geestelijk vader van AV Triathlon worden gezien.

Vanaf de oprichting heeft de vereniging altijd een belangrijke rol in het leven van Gerard gespeeld. Maar het omgekeerde geldt ook: Gerard Smink is jarenlang een van de drijvende krachten binnen onze vereniging geweest.

Een van zijn vele talenten was het betrekken van mensen bij de vele verenigingsactiviteiten. Of het nu ging om nieuwe bestuursleden, commissieleden, parcoursposten bij evenementen, trainers, juryleden, hekkensjouwers, mensen voor de kantine en noem het maar op, veel van deze vrijwilligers zijn via Gerard Smink bereid gevonden hun bijdrage aan de club te leveren. Je moest sterk in je schoenen staan om “nee” te zeggen tegen zijn charmante wervingsactiviteiten.

Maar Gerard was ook niet te beroerd om, waarvoor dan ook, zelf de handen uit de mouwen te steken. Mooi voorbeeld daarvan is de eerste kantine van Triathlon. Dat was de caravan van de familie Smink, die Gerard in de beginjaren van de vereniging elke zaterdagochtend op de parkeerplaats in Birkhoven plaatste, aangezien we nog geen clubhuis hadden. Na afloop van de trainingen ging het zijraam open en kon iedereen een kopje koffie of thee krijgen. Dat waren nog eens tijden.

Mede door Gerards inzet is het de vereniging voor de wind gegaan. Zeker in de beginjaren timmerde AV Triathlon flink aan de weg met veel evenementen die voor Amersfoort nieuw waren. Vele daarvan kwamen uit de koker van Gerard Smink. De vereniging groeide als kool. Binnen 2 maanden na de oprichting waren er al 100 leden, nu zijn het er ruim 900. Gerard was er met recht trots op.

Belangrijk motto van de nieuwe vereniging  was: “een vriendenclub om mee weg te lopen”. En dat is gelukt. Veel mensen voelden en voelen zich thuis bij Triathlon, jong of oud, goede of minder goede sporter, iedereen is binnen de club gelijk. Gerard en zijn medebestuursleden van het eerste uur hechtten hier erg aan. Gerard vond het altijd mooi om te zien waar de filosofie van de vereniging en de sfeer daarbinnen allemaal toe hebben geleid.

Maar niet alleen als mede-bedenker, mede-oprichter, bestuurslid en harde werker was Gerard Smink aan Triathlon verbonden, hij was dat zeer zeker ook als sporter. Naast fanatiek hardloper was hij ook deelnemer aan de wielertrainingen, ging hij ‘s morgens om 6 uur het zwembad in om te leren crawlen, deed hij mee aan triatlons, halve en hele marathons, baanwedstrijden, trimlopen, ja, hij was bijna overal voor te porren.

Gerard mocht ook graag reizen maken naar andere werelddelen. Samen met zijn vrouw Hanny heeft hij vele landen kunnen bezoeken en daar genoot hij intens van. De hardloopschoenen gingen overigens op al zijn reizen mee…

In de laatste twee jaar, tijdens zijn ziekte, is Gerard samen met Hanny blijven lopen en reizen. Pas toen het echt, echt niet langer meer ging is hij daarmee gestopt, nadat zij dit voorjaar nog wel met de camper Sicilië bezochten. Over doorzetten gesproken…

Wij verliezen met het overlijden van Gerard Smink een gedreven, aimabel, soms eigenwijs, vriendelijk, energiek en sportief clublid aan wie AV Triathlon veel dank verschuldigd is.

Wij wensen Hanny, de dochters Zwany en Geraldine en verdere familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit enorme verlies.