De laatste bestuursvergadering voor de zomerstop (20 juni) bracht ons weer tot zinvolle bespiegelingen over tal van zaken die in onze vereniging spelen. Het is elke keer weer plezierig om elkaar als bestuur live in het clubhuis te ontmoeten. Helemaal vanwege de presentatie van de logovoorstellen, waarvoor drie leden (Hein Dekker, Vera Bekendam en Rafaël Tamsiran) van AVT hun creatieve vakmanschap lieten zien (foto). We werden getrakteerd op mooie ontwerpen en daar gaan we in de zomer op reflecteren. De ontwerpen gaan ook naar de twee klankbordgroepen met vertegenwoordigers van jeugd en commissies. Zij zullen namens de leden hun licht laten schijnen over de ontwerpen. Dan kunnen we op de eerste bestuursvergadering na de zomer een knoop doorhakken.

Waar we inmiddels een goed beeld van hebben gevormd, is hoe we verder gaan met de specials. Dat zijn cursussen of – zo je wilt – clinics, die een beperkt aantal weken (10 tot 12) duren en waarin een bepaalde vorm van sportbeoefening centraal staat. Dat kan slow running zijn of krachttraining, gevorderden bootcamp of een clinic borstcrawl. You name it! We willen vaker dit soort cursussen gaan aanbieden om nieuwe, vooral jongere doelgroepen te trekken. Wat we daarvoor in de eerste plaats nodig hebben, is een coördinator. Iemand die de zaken kan regelen. Een taak waar een redelijke vergoeding tegenover staat. Mocht je iemand kennen die hiervoor interesse heeft, meld het dan bij Thomas Plochg, voorzitter@avtriathlon.nl

We hebben verder met blijdschap kennis genomen van de ontwikkelingen bij de Framerunners. Er zijn nu drie leeftijdsgroepen en er is een gestage stroom belangstellenden. Ook is er verbinding tussen de commissie Framerunning en de wandel- en hardlooptrainers. Zo maken we inclusief sporten samen waar.

Ook hebben we met plezier teruggeblikt op de opening van de baanfaciliteit op 11 juni. Blauw en oranje, samen sporten én van de taart genieten. Een zonnige zaterdag, die naar meer (samenwerking) smaakt!

Op de agenda stond verder: toekomst van het clubhuis. Wat is ervoor nodig om dit duurzaam te blijven gebruiken? Onder het motto ‘bezint eer ge begint’ gaan we hiervoor eerst een externe deskundige inschakelen, die ons hierover professioneel advies kan geven.

Tot slot hebben we als bestuur bedacht dat we heel graag willen meedoen aan de Fun triathlon op 6 juli en de Hexatlon op 11 september, daarover lees je meer in deze nieuwsbrief. Wie weet zien we elkaar daar!

Namens het bestuur,

Christl Foekema