Het bestuur van AV Triathlon komt elke maand een keer bij elkaar. Online bespreken we vaste zaken en verkennen we nieuwe onderwerpen, waarover je hieronder kunt lezen. Elke keer doet een ander bestuurslid de aftrap voor deze rubriek. Deze keer: Thomas Plochg, voorzitter.

“Moe maar zeer voldaan puf ik uit na de looptraining van Joop. Poeh, wat heb ik dat gemist om in de AVT-groep te trainen. Over het grasveld voor het clubhuis schijnt een strelend zonnetje. Er is gratis koffie en thee plus een taartje, omdat we sportclub van het jaar 2021 zijn geworden. Er is flink geroezemoes van alle AVT’ers die zich lekker in het gras vleien om met elkaar bij te praten. Van het watertappunt wordt gretig gebruik gemaakt. We bespreken de extra rondbaan die is gelegd en naar het schijnt officieus 386 meter is. Zo begin ik intens tevreden mijn weekend.”

Verder met SBBB

De ervaring van Thomas: dat is nou precies waar AV Triathlon sterk in is. Lekker trainen op je eigen niveau in een plezierige groep, met een ervaren trainer in een groene omgeving en met genoeg ruimte voor de sociale kant. Dat sluit aan op onze kernwaarden SBBB: Samen – Buiten – Bewust – Beleven. In de bestuursvergadering van mei hebben we nagedacht over hoe we deze begrippen verder kunnen brengen. We plannen over dit onderwerp een extra overleg met vertegenwoordigers van de commissies, want dáár gebeurt het echte werk. En we gaan op papier zetten wat SBBB nou precies inhoudt en welke ambities daarmee samenhangen. Zoals het werven van jongere leden, het flexibiliseren van het trainingsaanbod, het ombouwen van de kantine tot echt clubhuis en het verbeteren van de samenwerking met andere clubs.

Documenten op orde

We zetten onze tanden in een aantal ‘taaie teksten’ zoals het document “bestuursreglement’. Dat is nodig vanwege een nieuwe wet (WBTR) die op 1 juli van kracht wordt. Deze wet vraagt ook een wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement. Op de volgende ALV kunnen de leden hierover stemmen. Natuurlijk blikken we ook terug op de ALV van 28 april, helaas weer online. Daar is het jaarverslag en de jaarrekening 2020 vastgesteld. Ook hebben we er afscheid genomen van Theo Hendriksen als bestuurslid. Theo, dank je wel voor jouw bijdrage aan het bestuur!

Coördinatoren

Onze vereniging draait op vrijwilligers en elke keer komt dit onderwerp weer terug. Deze keer denken we na over de coördinatie van de MTB-groep, waarvan Marc Veekamp de trekker was. Eind van het seizoen stopt hij hiermee en we hopen op een goede opvolger. Marc, alvast hartelijk dank voor jouw inzet! Er zijn ook plannen voor een nieuwe tak van sport: jeugdtriathlon. We denken dat dit kansrijk is, maar dan moet er wel een ‘trekker’ zijn. Er worden wat namen genoemd. 

Overige onderwerpen

We praten over vele onderwerpen, zoals het sponsorplan, de AVT-app, het te kiezen systeem (Microsoft of Google) voor gegevensopslag, contacten in de regio, samenwerking met para-atletiek, het opzetten van specials en clinics in het hardlopen, de jeugdatletiek en het werven voor de nieuwe jongerengroep d.m.v. een social media campagne. De avond vliegt om! 

Namens het bestuur, Christl Foekema