In deze bijzondere tijden is ook AV Triathlon genoodzaakt de contributie te innen. Dit doen wij omdat vaste kosten doorlopen en financiële compensatieregelingen beperkt zijn, daarbij weet niemand hoelang de lockdown nog zal gaan duren en hoe dit financieel voor de vereniging gaat uitpakken.

Tijdens de eerstvolgende ALV dit najaar maken we een voorlopige balans op over 2020. Daarna kijken we weer vooruit naar het volgende jaar en stellen we een nieuwe contributie vast, die past bij de sportieve ambitie en financiële situatie van onze vereniging in 2021.

Mocht je door omstandigheden de contributie op dit moment niet kunnen betalen, neem dan even contact op met onze penningmeester Jeroen Bach, penningmeester@avtriathlon.nl