Het bestuur van AV Triathlon komt elke maand bij elkaar. Online bespreken we vaste zaken en verkennen we nieuwe onderwerpen, waarover je hieronder kunt lezen.

Ook al liggen veel activiteiten stil, bestuurlijk is er elke maand een volle agenda met zaken waar we goed over willen nadenken en waarin om keuzes wordt gevraagd. Zoals SBBB, vrijwilligersbeleid, het ledenbestand, digitalisering, evenementen, het clubhuis en de racerunnerbaan – om maar een aantal onderwerpen te noemen. Daarnaast komen ook andere onderwerpen op ons af waar we iets mee ‘moeten’, zoals de WBTR. Dit staat voor Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en daarin staan regels waar een bestuur zich aan moet houden.

Bijpraten en beslissen op de ALV

Als bestuur zijn we nu de komende ALV aan het voorbereiden. Die is op 28 april. Alle leden zijn welkom, informatie vind je hier.  In aanloop naar de ALV is er op 31 maart een online bijeenkomst gehouden met vertegenwoordigers van de commissies . We hebben elkaar bijgepraat over alles wat wel en niet doorgaat in coronatijd. Het was erg nuttig en zinvol om vanuit de verschillende geledingen uit te wisselen hoe het gaat.

Ook SBBB is besproken: onze visie op de toekomst, samengevat in Samen – Bewust – Buiten – Beleven en hoe we deze kernwaarden concreet gaan toepassen in onze werkwijze en aanbod. De bovenstaande vijfhoek geeft daarvan al een indruk. Wil je meer weten, kom dan vooral op 28 april naar de ALV!