Tientallen trainers en barmedewerkers van AV Triathlon hebben dit voorjaar hun reanimatievaardigheden geoefend met daarbij ook het gebruik van een AED. In totaal volgden 73 trainers en medewerkers van de vereniging in maart en april de cursus.

,,Het is fantastisch dat zo velen gehoor hebben gegeven aan de oproep om aan deze jaarlijkse training mee te doen,” zegt Marieke de Korte, lid van de medische en van de trainerscommissie van AV Triathlon.

Jaarlijkse cursus

De reanimatie AED-training (Automatische Externe Defibrillator) wordt jaarlijks aangeboden aan trainers en barmedewerkers, en georganiseerd door de trainers- en de medische commissie van AVT. Het komt gelukkig niet vaak voor dat er gereanimeerd moet worden, maar toch is het in de geschiedenis van AVT een paar keer voorgekomen. Het is daarom belangrijk dat de reanimatievaardigheden regelmatig geoefend worden om in geval van nood snel en accuraat te kunnen handelen.

Een calamiteit opvangen tijdens een training in het bos is uiteraard niet alleen een zaak van de trainer en de barmedewerkers. Bij een ongeluk is het fijn als iedereen in de groep weet wat hij kan doen, onder leiding van de trainer. Dat gaan we de komende tijd oefenen. Trainers hebben daarvoor een draaiboek ontvangen.

Draaiboek

In het draaiboek staat ondermeer om in de groep te bespreken:

· wie er kan reanimeren

· dat wie een telefoon bij zich heeft bij de training het nummer van het clubhuis 033-4651871 daarin noteert – zodat er meteen gebeld kan worden om de AED te brengen.

Veel mensen kunnen reanimeren en oefenen dit al jaarlijks. Als je vindt dat er in je groep te weinig mensen zijn die kunnen reanimeren dan zijn er een paar opties:

Je kunt individueel een reanimatiecursus volgen. Zie de website van de hartstichting waar in de buurt deze cursus georganiseerd wordt. Het is slim om even je zorgpolis na te kijken, want zo’n cursus wordt vaak vergoed door de zorgverzekering.

Groepstraining

Je kunt je ook voor een groepstraining aanmelden. Dat werkt zo: je verzamelt een groepje van zes personen. Eén daarvan is contactpersoon, die zich meldt bij trainerszaken@avtriathlon.nl. Deze ontvangt de contactgegevens van de trainer reanimatieAED en samen prik je een datum, regel je de betaling etc.

Zowel de individuele training als de groepstraining is op eigen kosten.