Beste leden,

Op basis van artikel 15 van onze statuten nodigt het bestuur jullie uit voor een algemene vergadering.
Deze zal plaatsvinden op 26 februari 2019 om 21.00 uur in het Clubhuis van AV Triathlon.
Het belangrijkste agendapunt zal zijn de verkiezing van een nieuw bestuurslid.

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Samenstelling bestuur.
    Het bestuur draagt Paul Wessels voor als secretaris, als opvolger van Henk Rawee.
  3. Rondvraag en sluiting

Statuten Artikel 9 Bestuur
Lid 2 Tot een week voor de aanvang van de algemene vergadering kunnen bestuursleden kandidaat
worden gesteld door het bestuur of ten minste drie leden. De Kandidaatstelling geschiedt niet door
middel van een bindende voordracht.

Huidige bestuursleden en rooster van aftreden:

Naam: Functie/aandachtsgebied: Aantreden: Aftreden:
Thomas Plochg voorzitter 2014, 2017 mei 2020
Jeroen Bach penningmeester 2017 juni 2020
Henk Rawee secretaris 2012, 2015, 2018 treedt af
Ben Hermsen communicatie & pr 2017 mei 2020
John Waardenburg triatloncommissie, club- en trainerskleding 2016 nov 2019
Sander Bisschop jeugd 2015 2018, opvolger gezocht!
Susan Hagevoort vrijwilligerszaken, beheer faciliteiten 2013, 2017 mei 2020
Ruud van den Eshof hardlopen volwassenen 2018 juni 2021
Theo Hendriksen wandelen 2018 juni 2021