‘Je kunt het leuk vinden of niet maar het kan niet anders. We hebben meer vrijwilligers nodig.’ Voorzitter van de vereniging Thomas Plochg gaf zaterdagochtend, voorafgaand aan de training, uitleg over de nieuwe aanpak om meer leden actief als vrijwilliger bij de club te betrekken.

‘Ieder lid van onze vereniging kan op verplichte basis vrijwilliger zijn. Om de problemen rondom het werven van vrijwilligers op te lossen, hebben we tijdens de Algemene Ledenvergadering besloten om trainingsgroepen te koppelen aan wedstrijdevenementen. In de praktijk komt het erop neer dat de trainingsgroepen vanaf nu verplicht zijn om voor de wedstrijdevenementen maximaal 15 vrijwilligers aan te leveren.’

Alle veertien trainingsgroepen zijn gekoppeld aan een evenement. Wil je weten welk evenement aan welke trainingsgroep is gekoppeld?

Bekijk de indeling – Toewijzing vrijwilligers aan evenementen – en het overzicht van de evenementen.zeepkist thomas