Het bestuur nodigt je hierbij uit voor de algemene ledenvergadering van AV Triathlon.

Datum: zaterdag 14 december
Tijd: 11.00 uur
Plaats: clubhuis

Agenda:

  1. Verslag ALV juni 2019
  2. Begroting 2020
  3. Contributie 2020
  4. Vacatures bestuur, triatloncommissie en baancommissie 
  5. Rondvraag

Namens het bestuur,
Paul Wessels , secretaris

Concept notulen : Concept Notulen Algemene Ledenvergadering 29 juni 2019

financieel overzicht: ALV dec 2019 opm Paul II