Zet de datum alvast in je agenda!
Op 14 november aanstaande wordt een extra ledenvergadering gehouden. De vergadering wordt gehouden op zaterdagmorgen na afloop van de training. Aan de orde komen het beleidsplan voor de jaren 2016 tot en met 2020 en de begroting voor het jaar 2016.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen van de secretaris
 3. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 18 april 2015
 4. Strategisch beleidsplan 2016‐2020
 5. Begroting en contributie 2016
 6. Verkiezing bestuursleden
  Het bestuur draagt de volgende aspirant bestuursleden voor ter verkiezing:
  Judith Redert, Ben Philipsen en Sander Bisschop
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Alle stukken voor de vergadering staan hier.