2019 is voor AV Triathlon een lustrumjaar. We bestaan 35 jaar en dat willen we natuurlijk vieren. Alle
pupillen en racerunners worden uitgenodigd voor een actieve en feestelijke middag op zaterdag 14
december. We starten om 13 uur in het clubhuis met een taartje en we eindigen hier ook weer rond 19 uur na een
gezamenlijke maaltijd . Het programma hiertussen laten we nog even een verrassing, maar leuk wordt het!
Meld je voor 1 december aan via e-mail: jeugdactiviteiten@avtriathlon.nl

Met sportieve groet,
AV Triathlon jeugdcommissie/activiteitencommissie