Op zaterdag 4 september hebben we de kantine van ons clubhuis weer in gebruik genomen. Nu het weer donkerder en kouder wordt is dat uiteraard goed nieuws en kunnen we ook weer wat gezelligheid toevoegen aan de huidige manier van werken.

De openstelling gaat wel met een aantal beperkingen gepaard. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de nog steeds van kracht zijnde landelijke corona-maatregelen. De maatregelen voor de kantine zijn:

  • 1,5 meter afstand,
  • vaste zitplaats,
  • beperkt aantal zitplaatsen en
  • registratie van de aanwezigen.

Voor degenen voor wie geen zitplaats meer beschikbaar is of die er geen gebruik van willen maken wordt de werkwijze als volgt:  éénrichting looproute door de kantine, consumpties afhalen bij de bar en doorlopen naar het terras om de afgehaalde consumptie te nuttigen.

We zijn blij dat dit we deze stap kunnen zetten en hopen dat we spoedig de nog steeds geldende maatregelen verder mogen afbouwen.

Lex Borghans, namens het coronateam van AV Triathlon