Woensdag 5 april was de bestuursvergadering in de huiskamer van onze voorzitter Thomas Plog. Susan en Judith waren deze keer afwezig. De BAL wordt geopend en de leden van het bestuur gaan steeds meer wennen aan deze manier van verslaglegging.

Triatlon
90% van onze leden geeft aan gebruik te willen blijven maken van het “nieuwe badwater” in Amerena. De commissie zal namens het bestuur verder optrekken richting SRO voor het maken van afspraken rondom de overeenkomst welke voor het einde van het jaar zal moeten worden afgesloten.

Jeugd
Onze omliggende verenigingen BHV, Pijenburg en FIT-Zeist worden gepolst voor regionale samenwerking. Voor hoe oplossing te bieden aan het komende trainerstekort in de loop van dit jaar wordt medio april vanuit de commissie een brainstormsessie georganiseerd.

Subsidie Parklopen vanuit gemeente
Ten aanzien van onze aanvraag aangaande Parklopen overweegt de gemeente een subsidie te verstrekken. Het bestuur is in gesprek met de vertegenwoordiger vanuit de gemeente hoe dit belegd wordt.

Atletiekbaan Birkhoven
De gemeente geeft aan dat de baan vanuit praktische overwegingen medio 2018 zal worden aangelegd. Er is door Altis aangegeven dat de intentie er wel is om uren af te gaan nemen. De werkgroep behoudt een belangrijke rol in relatie tot de urenbezetting, om hiermee richting SRO een gefundeerd en gevalideerd verhaal in te dienen.

Trainerskleding
Vanuit ervaring en bezuinigingsoverwegingen is het beschikbaar stellen van kledingspakketten namens de vereniging van 4 naar 5 jaar opgerekt. De pas- en uitgifterondes worden teruggebracht naar twee maal per jaar. Wensen ten aanzien van extra kleding voor trainers zullen vanaf heden individueel met Runnersworld dienen te worden afgehandeld.

Met sportieve groet John Waardenburg