Een nieuw jaar, en nog steeds moeten we vanwege corona online vergaderen. Op 10 januari 2022 stonden grote onderwerpen op de agenda en dan mis je het onderlinge contact, het overleggen, praten, de non-verbale communicatie… maar goed, we maken er weer het beste van en komen tot een aantal stappen en besluiten.

Allereerst het meerjarenbeleidsplan, gebaseerd op de kernwaarden SBBB (Samen-Buiten-Bewust-Beleven) dat al een tijd in de lucht hangt. We hebben er 2 jaar terug voor gekozen om dit niet top-down te bepalen als bestuur, maar dit samen met de commissies uit te werken. Niet voor de troepen uitlopen, was toen het devies. Het kost daardoor wel meer tijd (bovendien gooiden de lockdowns roet in het eten) maar nu komt er een stuk aan waarover alle geledingen hebben kunnen meepraten. Het is gebaseerd op de ‘schijf van vijf’, zie afbeelding hiernaast. In februari en maart zijn de laatste sessies met de commissies en dan kan het op 23 april vastgesteld worden door de ALV. Zet je de datum vast in je agenda?

 

Iets waar we alvast concreet mee verder gaan, is de AVT club-app. Een werkgroep heeft onderzocht welke apps hiervoor in aanmerking komen en het bestuur stemt in met het voorstel om de app van ‘All United’ in te gaan zetten. De werkgroep wordt aangevuld met mensen uit verschillende commissies en gaat een plan maken voor de invoering van de AVT club-app. Daarmee kun je berichten en nieuws ontvangen, informatie opzoeken en in contact komen met anderen. We zijn erg benieuwd naar deze digitale stap vooruit.

We hebben ook gesproken over het aanbieden van specials: een ‘extra’ bovenop het huidige aanbod aan trainingen en cursussen. Er is nu enige ervaring mee opgedaan in een bootcamp ‘pro’-groep. Maar het is nog te vroeg om er conclusies aan te verbinden voor de langere termijn, hoe we specials een plek kunnen geven in de vereniging. Daarom wordt de periode van de bootcamp special verlengd en willen we ook andere specials als proef gaan draaien, zoals een aanbod rond voeding en krachttraining.

Als bestuur worden we blij van een aantal leuke activiteiten die er te melden zijn: er zit vaart en positieve energie in de triatlon afdeling, er komt een ‘all inclusive sportdag’ voor sporters met een motorische beperking (3 april), er is een concretisering van het sponsoring-beleidsplan en er komt een ‘Experience Design Team’ dat zich met de vormgeving/logo van AVT gaat bezighouden.


Heb je interesse om mee te doen aan de nieuwe werkgroep sponsoring?
Hans Zuilhof gaat de kar trekken en zoekt nog een paar mensen die hierin willen meedoen. Mail naar secretaris@avtriathlon.nl


Onderwerp van gesprek binnen het bestuur was  – zoals vaker –  het clubhuis en vrijwilligerszaken. Ons clubhuis ligt op openbaar terrein, wat niet altijd gunstig is als je eigen voorzieningen wilt aanbrengen (denk aan een afdak). Hoe gaan we hiermee om. En als vereniging kunnen we alleen voortbestaan dankzij de inzet van leden als vrijwilliger, wat kunnen we doen om dit goed te organiseren zodat het voor iedereen leuk blijft?

Tot besluit hebben we met de komst van de nieuwe bestuursleden in november de portefeuilleverdeling aangepast. De commissies zijn hierover geïnformeerd. De huidige verdeling vind je op de website: Samenstelling bestuur – AV Triathlon.

Namens het bestuur, Christl Foekema (bestuurslid PR & communicatie)