De trainingen voor volwassenen liggen stil, maar vergaderingen van commissies en bestuur gaan veelal door. Ook het bestuur van AV Triathlon komt elke maand een keer bij elkaar. Online bespreken we vaste zaken en verkennen we nieuwe onderwerpen. We praten jou als lid graag bij in deze rubriek.

Maar allereerst willen we onze dank uitspreken. We zijn heel blij dat leden hun blauwe hart laten kloppen voor de club. Het zegt iets over de betrokkenheid, dat mensen niet massaal hun lidmaatschap opzeggen in deze rare coronatijd. We beseffen terdege dat een vereniging staat of valt bij de support van leden en vrijwilligers, en dat we alleen SAMEN de vereniging in stand kunnen houden. We zijn dan ook heel blij met alle blijken van waardering, steun en enthousiasme om er het beste van te maken. Hou vol, ga door, zet ‘m op!

Ledenverloop

Natuurlijk vonden we het spannend om de cijfers te bekijken: gaat corona onze club leden kosten? Daarvan is niet echt sprake, aldus de penningmeester. Er zeggen rond de jaarwisseling altijd een stuk of 30 leden op en die komen er in het begin van het jaar (mensen met goede voornemens!) dan weer bij. Alleen blijft die ‘natuurlijke aanwas’ nu achterwege. Het ledental van AVT, gewoonlijk 1000+, is nu onder de grens van 1000 leden gezakt. Zodra we weer mogen trainen, zullen we zeker acties ondernemen om nieuwe leden te werven.

SBBB

En dat is onze vereniging opbouwen volgens de gevleugelde letters SBBB: Samen Buiten Bewust Beleven. Vorig jaar is dit als visie neergezet, na een uitvoerige brainstorm en discussie met alle commissies. Nu komt het aan op de uitwerking. Door corona heeft dit stilgelegen. In februari gaan we als bestuur een heisessie wijden aan SBBB en daarna per commissie invullen hoe SBBB toe te passen is. Dit moet onze vereniging toekomstbestendig maken. Je gaat hier meer over lezen!

Contributie

Op de ALV in november is de contributie voor 2021 vastgesteld. Deze is hetzelfde gebleven als in 2020. De Atletiekunie vraagt echter in 2021 wel een hogere afdracht per lid. Deze verhoging vergoeden we vanuit de verenigingskas. Leden voor wie het betalen van de contributie bezwaarlijk is, kunnen contact opnemen met de penningmeester om te kijken of een regeling mogelijk is.

Investering

In 2020 is per saldo geld overgehouden, omdat er minder kosten zijn gemaakt. We hebben op de ALV voorgesteld om een bedrag van € 10.000 te reserveren voor nieuwe initiatieven: de ontwikkeling van een app waarmee het trainingsaanbod kan worden geflexibiliseerd en uitgebreid, het opzetten van een jeugdtriatlontak en het organiseren van clinics door professionals voor de jeugd. Hier is groen licht op gekomen. Op alle onderdelen is inmiddels actie in gang gezet en deze sluiten uiteraard aan bij het SBBB-gedachtegoed.

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers zijn de kurk waarop de vereniging drijft en daarom willen we er alles aan doen om het vrijwilligerswerk leuk en zinvol te houden! Daar is een goed plan voor nodig. Samen met Leon Broere heeft de vrijwilligerscommissie en vervolgens het bestuur lijnen uitgezet voor zo’n plan. We beraden ons op de vraag of vrijwilliger zijn automatisch bij het lidmaatschap hoort en hoe we dat kunnen organiseren. Op de volgende ALV (in april) volgt een voorstel.

Namens het bestuur

Christl Foekema (bestuurslid Communicatie)

Vragen of reacties? Mail aan prcommunicatie@avtriathlon.nl