In het najaar van 2019 hebben we met een fantastisch lustrumfeest 35 jaar AVT gevierd en trots teruggekeken op wat we  de afgelopen jaren met elkaar hebben bereikt.

Op de drempel van de 2020’er jaren  hebben we niet alleen terug, maar ook vooruit gekeken. Aan leden van de AVT commissies hebben we begin 2019 gevraagd: ” Wat voor club willen we zijn, en “Wat moeten we daarvoor doen?”. In het bijzonder de bijdrage tijdens de commissiesvergadering van april 2019 staat ons nog vers in het geheugen. Vooral de “verbinding, een vereniging doe je samen” en “beleving, wat doet sporten bij AVT met je”? werden vaak genoemd als belangrijke waarden die aandacht verdienen.


Als bestuur hebben we daar afgesproken dat we ook de verdere uitwerking met jullie delen. Op zaterdag 18 januari was het zover. Voor een nieuwsgierig en betrokken publiek van ruim 100 leden werden de kernpunten van onze toekomstvisie, kort maar krachtig: S.B.B.B. uit de doeken gedaan.

 

                                                                                       Waar staat S.B.B.B. voor?

Er verandert veel in ons leven, we worden ouder, de maatschappij wordt individueler, natuur wordt schaarser……, hoe gaan we daar binnen onze vereniging mee om? Welke waarden houden we aan, passend bij de verwachtingen van de leden en, vooruitdenkend…, welke doelen stellen we onszelf?  S.B.BB. staat voor Samen Bewust Buiten Beleven, dat vertegenwoordigt de waarden waar we als AVT voor willen staan en die we omarmen, in wat we doen en wat we bedenken. Thomas Plochg, onze voorzitter en bijna prestatief hardloper, richtte zich in zijn openingswoord tot alle leden.

Ilse Jansen Hendrikx, tot voor kort  prestatief baanatleet en lid van de Wedstrijd Organisatie Commissie en zeer betrokken AVT lid  en marketing deskundige, en Bart Götte, voorzitter van de jeugdcommissie, fanatiek Running Bootcamper en toekomstverkenner, lichtten toe:

Samen:  dat staat voor: samen sporten voor het plezier, om gemotiveerd te blijven, sportieve uitdagingen te zoeken, grenzen te verleggen, en samen te beleven. Samen de verantwoordelijkheid te dragen voor onze club, om ook je andere talenten in te zetten, omdat dat zo werkt in onze vereniging: AVT wordt mogelijk door jouw inzet door en voor leden. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Bewust:  Bewuste keuze voor de AVT club, voor bewust trainen en onnodige blessures voorkomen. Bewust ook met elkaar sport en sociaal combineren. Bewust genieten en omgaan met die prachtige omgeving. Bewust ook met betrekking tot het streven naar duurzaamheid en gezond leven. En bewust kiezen voor het uitgangspunt dat iedereen bij AVT moet kunnen sporten op zijn eigen niveau.

Buiten:  Of het nu te voet, te wiel of in het water is, alle sporten die we beoefenen doen we buiten. Buiten is het “speelterrein” van AVT en verbindt onze sportieve activiteiten. Het mooie aan onze sport is bovendien dat het sporten buiten vrijwel altijd doorgaat. We hebben geen last van bevroren velden. En genieten van weer & wind.

Beleven:  Samen, Bewust, Buiten Trainen, deelnemen aan wedstrijden of  evenementen, en de vele sociale activiteiten die vanuit de club worden georganiseerd maken dat er ook wat te beleven valt. En ja, dat willen we verder uitbouwen. Nog meer beleven omdat juist daarin het gevoel van samen wordt versterkt. Niet alleen voor onze leden is dat belangrijk. Maar ook met om nieuwe generaties leden de club levendig en aantrekkelijk te houden. 

 

Thomas sloot de presentatie af met de uitnodiging om de S.B.B.B. posters aan de wand om te draaien en gaf daarmee het startsein om met elkaar in gesprek te gaan en tips, ideeën, of andere eigen bijdrage op geeltjes te zetten  en op 1 van de posters te plakken.

Na afloop van de bijeenkomst zijn in het hele clubhuis de posters opgehangen die uiting geven aan Samen – Bewust – Buiten – Beleven. De reacties hierop spreken van veel herkenning en enthousiasme. Alle leden die het clubhuis binnenkomen nodigen we van harte uit eens te kijken naar alle opmerkingen die reeds gegeven zijn en ook zelf op te reageren. 

S.B.B.B krijgt dan ook zeker een vervolg, met elkaar, binnen de commissies en in de samenwerking met andere organisaties verder invulling te geven hoe AV Triathlon verder vorm te geven richting 2030.

 

 

Je kunt nog tot 10 februari geeltjes op de posters plakken. Hierna gaan we de opmerkingen verwerken