Een historisch moment op 15 juni op de nog officieel te openen atletiekfaciliteit in Birkhoven: de twee atletiekverenigingen slaan de handen in één om Amersfoort nog vitaler te maken door het gebruik van beide de atletiekbanen in Amersfoort onder te brengen in een gezamenlijke stichting: Stichting Atletiek Platform Amersfoort, kortweg SAPA.

SAPA zal de huurovereenkomsten van de atletiekaccommodaties sluiten met de SRO om vervolgens
de banen te verhuren aan beide clubs, maar ook aan andere belangstellenden, zoals scholen, sportverenigingen, fysiotherapeuten, ziektekostenverzekeraars of ZZP-sportprofessionals.  Dit overigens nog steeds in nauwe samenwerking met de SRO, namens de Gemeente Amersfoort de beheerder van de banen.

Amersfoort vitaler
De stichting wil uitgroeien tot een platform dat als doel heeft Amersfoort nog vitaler te maken. Voor iedereen in en rondom Amersfoort die een sport beoefent óf dat juist wil gaan doen, door een breed en kwalitatief hoogwaardig pakket sportmogelijkheden aan te bieden. Dit alles met name op het gebied van loopsport, atletiek, wandelsport, bootcamp en verwante (duur)sporten. Een netwerkorganisatie waar aanbieders en afnemers van sportactiviteiten elkaar zullen ontmoeten.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de oprichtingsformaliteiten en na de zomervakantie hoopt het stichtingsbestuur officieel van start te kunnen gaan. Eén van de eerste activiteiten wordt de officiële opening van de atletiekfaciliteit Birkhoven.

Het bestuur van de stichting bestaat uit Lex Borghans, Herman Crezee en Willem Struijs