Menu

31e Keistad Baancompetitie 2022

serie-indeling
800 meter
uitslag  800 m
eindklassement
2022
foto’s uitslagen
1999-2022
toptien-
lijsten

De Keistad Baancompetitie vindt in 2022 helemaal plaats in de maanden maart en april.

Programma 2022

dinsdag 15 maart
3000 meter
dinsdag 22 maart
2000 meter
dinsdag 29 maart
5000 meter
dinsdag 5 april
1500 meter
dinsdag 19 april
800 meter

De Keistad Baancompetitie is een competitie over 5 wedstrijden.
Er wordt één eindklassement opgesteld met correcties voor leeftijd en geslacht.
C- en D-junioren hebben een kleine competitie
over 2000, 1500 en 800 meter.
De competitie is op dinsdagavond (vanaf 20:00 uur).
Elektronische tijdwaarneming aanwezig.

Locatie

De Keistad Baancompetitie vindt plaats op de atletiekbaan in Amersfoort, Schothorsterlaan 78.
Let op: navigeer niet naar AV Triathlon!

Inschrijven

De inschrijving gaat via atletiek.nu.
De inschrijving opent op 13 februari 2020 om 18:00 uur.
Je kunt alleen inschrijven voor alle 5 afstanden (voor CD-junioren: 3), niet voor losse afstanden.
De inschrijving sluit uiterlijk op 5 maart 2022 om 24:00 uur.
De inschrijving sluit echter eerder indien het maximumaantal deelnemers (plus een klein aantal reserves) bereikt is.

Er gelden de volgende maximumaantallen:
B-junioren en ouder: 135 deelnemers
C- en D-junioren: 50 deelnemers
Nadat het maximum bereikt is, wordt nog een klein aantal inschrijvers als reserve aangemerkt. Na sluiting van de inschrijving worden eventueel nog in beperkte mate reserves toegelaten. De organisatie kan bij het toelaten van reserves voorrang verlenen aan atleten uit de nationale (sub-)top of de regionale top in hun leeftijdscategorie, of aan atleten van de organiserende vereniging. De toelating van reserves is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie, hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

Let op: Bij de inschrijving wordt ten behoeve van de serie-indeling gevraagd naar de verwachte eindtijd per afstand. Je dient deze bij alle afstanden in te vullen. Als je een afstand nog niet hebt gelopen, maak je een zo goed mogelijke schatting van je tijd.
Uitzondering: wil je op de 1500 en de 800 meter in aanmerking komen voor een plaats in één van de twee snelste series, dan moet je een écht gelopen tijd met een rechtstreekse link naar je eigen uitslag invoeren.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor de ‘grote’ Baancompetitie bedraagt € 20,-. Voor de Juniorenbaancompetitie is het inschrijfgeld € 8,-. Je betaalt het inschrijfgeld via iDeal.

Prijzen

Er zijn prijzen voor de eerste 5 atleten van de grote competitie en voor de eerste 3 atleten van de competitie voor CD-junioren.

Wedstrijdbepalingen

 1. De Keistad Baancompetitie bestaat in 2022 uit 5 wedstrijden: achtereenvolgens 3000 meter, 2000 meter, 2000 meter, 1500 meter en als laatste een 800 meter met aansluitend de prijsuitreiking. Voor C- en D-junioren is er de Juniorenbaancompetitie over 2000 meter, 1500 meter  en 800 meter. Als C-junior kun je niet deelnemen in de U18-categorie.
 2. Iedere afstand is een officiële Atletiekuniewedstrijd. Je kunt dus alleen meedoen met een wedstrijdlicentie. Het Wedstrijdreglement 2022-2023 is van toepassing, voor zover daarvan hierna niet wordt afgeweken.
 3. Iedere deelnemer schrijft zich in voor de gehele competitie en wordt geacht aan de hele competitie deel te nemen. “Losse” inschrijving en deelname per afstand is niet mogelijk.
 4. Bij de inschrijving geeft je per afstand een zo nauwkeurig mogelijke tijd op, zodat de series zo goed mogelijk op sterkte kunnen worden ingedeeld. De organisatie behoudt zich het recht voor om opgegeven inschrijftijden te corrigeren.
 5. Uitzondering op de bovenstaande regel: Wil je op de 1500 en de 800 meter in aanmerking komen voor een plaats in één van de twee snelste series, dan dien je bij de inschrijving een echt gelopen tijd op te geven in de periode vanaf 1-1-2020, met vermelding van de plaats en de datum en met een rechtstreekse link naar je eigen uitslag.
 6. De series worden ingedeeld op prestatie, waarbij de categorieën worden gemengd. Snelste serie laatst.
 7. Indien je niet aan een onderdeel kunt deelnemen, dien je je af te melden uiterlijk op zondagavond 20:00 uur voorafgaand aan de wedstrijd. Heb je tweemaal niet deelgenomen zónder je tijdig af te melden, dan word je niet meer ingedeeld bij de resterende wedstrijden.
 8. Start op elke wedstrijdavond: 20.00 uur. De serie-indeling wordt één à twee dagen tevoren op deze website gepubliceerd. De serie-indeling wordt daarna niet meer gewijzigd.
 9. Je krijgt één startnummer voor de hele serie van 5 wedstrijden. Bewaar dit startnummer goed!
 10. Om in aanmerking te komen voor het eindklassement moet je 4 van de 5 wedstrijden uitgelopen hebben.
 11. Voor het eindklassement van de Juniorenbaancompetitie moet je 2 van de 3 wedstrijden uitgelopen hebben.
 12. Wanneer in het eindklassement twee of meer deelnemers een gelijk puntentotaal hebben, krijgt degene met het hoogste puntenaantal op een afzonderlijke afstand de hoogste plaats.
 13. Op de 5000 en de 3000 meter wordt gefinisht in baan 3 en 4.
 14. Het is niet toegestaan te lopen op schoenen die niet voldoen aan art. 143 van het Wedstrijdreglement (versie ingegaan op 28 juli 2020). Indien na afloop van de wedstrijd overtuigend is vastgesteld dat deze regel is overtreden, kan ook dan nog diskwalificatie volgen. Deze regel geldt ook voor masters. Uitzondering hierop: het is wel toegestaan om te lopen op reguliere hardloopschoenen met een zool die geen carbonplaat bevat maar die wel dikker is dan is toegestaan volgens het Wedstrijdreglement.
 15. Om in aanmerking te komen voor een prijs dien je op 19 april bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn: prijzen worden niet nagezonden.

Toelichting berekening eindklassement

Sinds 1991 kent deze competitie gelijke kansen voor jeugd, senioren en masters, mannen en vrouwen. De basis is de Atletiekuniepuntentelling voor mannen. Voordat de punten worden berekend worden op de tijden de volgende correcties toegepast:

 • Vrouwen: 10% aftrek
 • Masters: 0,6% aftrek per jaar vanaf 35 jaar
 • Junioren: 1,5% aftrek per jaar onder de 20 jaar
 • Peildatum voor de leeftijd is voor alle categorieën de datum van de eerste wedstrijd: 15 maart.

Met deze correcties ontstaan er gelijke kansen in de competitie, kan er één eindklassement worden opgemaakt en kan iedereen ongeacht leeftijd of geslacht winnaar worden van deze competitie.

Vragen?

Mail de organisatie