Menu

29e Keistad Baancompetitie

serie-indeling
800 meter
uitslag 800m
eindklassement
2020
foto’s uitslagen
1999-2020
toptien-
lijsten

Afgelopen voorjaar kon de Keistad Baancompetitie helaas niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Maar met de versoepelingen die eind juni werden aangekondigd, is het mogelijk om toch weer wedstrijden te organiseren!
Van half september tot half oktober organiseren we een korte versie met 3 afstanden.

Geen publiek

Update maandag 5 oktober:
Op 28 september heeft overheid bepaald dat er bij sportwedstrijden geen publiek meer is toegestaan.
Bij de 800 meter op 13 oktober worden alleen toegelaten:

 • Een beperkt aantal trainers, die vooraf zijn aangemeld en toegelaten. Het aanmeldformulier voor trainers
 • begeleiders/chauffeurs van deelnemers onder de 18 jaar van verenigingen van buiten Amersfoort
  (1 begeleider per atleet).

Bij de organisatie volgen we het Protocol baanwedstrijden van de Atletiekunie.
Lees hier alle maatregelen voor deelnemers en toeschouwers (versie 5 oktober 2020)

Programma 2020

dinsdag 15 september
CD: 1000 meter
B en ouder: 3000 m
dinsdag 29 september
1500 meter
dinsdag 13 oktober
800 meter

De Keistad Baancompetitie is normaalgesproken een serie van 5 wedstrijden, maar kent in het najaar van 2020 een verkorte versie met 3 afstanden.
Er wordt één eindklassement opgesteld met correcties voor leeftijd en geslacht.
C- en D-junioren hebben een kleine competitie
over 1500, 1000 en 800 meter.
De competitie is op dinsdagavond (vanaf 20:00 uur).
Elektronische tijdwaarneming aanwezig.

Locatie

De Keistad Baancompetitie vindt plaats op de atletiekbaan in Amersfoort, Schothorsterlaan 78.
Let op: navigeer niet naar AV Triathlon!

Inschrijven

De inschrijving gaat via atletiek.nu.
Naar het inschrijfformulier 

De inschrijving opent op 15 augustus 2020.
De inschrijving sluit uiterlijk op 5 september 2020 om 24:00 uur.
De inschrijving sluit echter eerder indien het maximumaantal deelnemers (plus een klein aantal reserves) bereikt is.
De inschrijving is gesloten.

Er gelden de volgende maximumaantallen:
B- junioren en ouder: 120 deelnemers
C- en D-junioren: 45 deelnemers (26 augustus: de inschrijving voor C- en D- junioren is gesloten)
Nadat het maximum bereikt is, wordt nog een klein aantal inschrijvers als reserve aangemerkt. Na sluiting van de inschrijving worden eventueel nog in beperkte mate reserves toegelaten. De organisatie kan bij het toelaten van reserves voorrang verlenen aan atleten uit de nationale (sub-)top of de regionale top in hun leeftijdscategorie, of aan atleten van de organiserende vereniging. De toelating van reserves is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie, hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

Let op: Bij de inschrijving wordt ten behoeve van de serie-indeling gevraagd naar de verwachte eindtijd per afstand. Je dient deze bij alle afstanden in te vullen. Als je een afstand nog niet hebt gelopen, maak je een zo goed mogelijke schatting van je tijd.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor de ‘grote’ Baancompetitie bedraagt € 10,50. Voor de Juniorenbaancompetitie is het inschrijfgeld € 6. Bij de inschrijving geef je een incassomachtiging voor het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld wordt alleen geïncasseerd voor de deelnemers die na sluiting van de inschrijving definitief zijn toegelaten.

Prijzen

De prijzen worden ter beschikking gesteld door Runnersworld Amersfoort logo-runnersworld1

Reglement

 • De Baancompetitie bestaat in 2020 uit 3 wedstrijden: achtereenvolgens 3000 meter, 1500 meter en als laatste een 800 meter met aansluitend de prijsuitreiking. Voor C- en D-junioren is er de Juniorenbaancompetitie over 1000 meter, 1500 meter  en 800 meter.
 • Iedere afstand is een officiële Atletiekuniewedstrijd. Het Wedstrijdreglement 2020-2021 is van toepassing, voor zover daarvan hierna niet wordt afgeweken.
 • Iedere deelnemer schrijft zich in voor de gehele competitie en wordt geacht aan de hele competitie deel te nemen. “Losse” inschrijving en deelname per afstand is niet mogelijk.
 • Bij de inschrijving geeft je per afstand een zo nauwkeurig mogelijke tijd op, zodat de series zo goed mogelijk op sterkte kunnen worden ingedeeld. De organisatie behoudt zich het recht voor om opgegeven inschrijftijden te corrigeren.
 • Indien je niet aan een onderdeel kunt deelnemen, dien je je af te melden uiterlijk op zondagavond 20:00 uur voorafgaand aan de wedstrijd. Heb je tweemaal niet deelgenomen zónder je tijdig af te melden, dan word je niet meer ingedeeld bij de resterende wedstrijden.
 • Start op elke wedstrijdavond: 20.00 uur. De serie-indeling wordt één à twee dagen tevoren op deze website gepubliceerd. De serie-indeling wordt daarna niet meer gewijzigd.
 • Je krijgt één startnummer voor de hele serie van 3 wedstrijden. Bewaar dit startnummer goed!
 • Om in aanmerking te komen voor het klassement moet je 2 van de 3 wedstrijden uitgelopen hebben.
 • Voor het eindklassement van de Juniorenbaancompetitie moet je 2 van de 3 wedstrijden uitgelopen hebben.
 • Wanneer in het eindklassement twee of meer deelnemers een gelijk puntentotaal hebben, krijgt degene met het hoogste puntenaantal op een afzonderlijke afstand de hoogste plaats.
 • Op de 3000 meter wordt gefinisht in baan 3 en 4.
 • Om in aanmerking te komen voor een prijs dien je op 13 oktober bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn: prijzen worden niet nagezonden.

Toelichting berekening einduitslag

Sinds 1991 kent deze competitie gelijke kansen voor jeugd, senioren en masters, mannen en vrouwen. De basis is de Atletiekuniepuntentelling voor mannen. Voordat de punten worden berekend worden op de tijden de volgende correcties toegepast:

 • Vrouwen: 10% aftrek
 • Masters: 0,6% aftrek per jaar vanaf 35 jaar
 • Junioren: 1,5% aftrek per jaar onder de 20 jaar
 • Peildatum voor de leeftijd is voor alle categorieën de datum van de eerste wedstrijd: 17 maart.

Met deze correcties ontstaan er gelijke kansen in de competitie, kan er één eindklassement worden opgemaakt en kan iedereen ongeacht leeftijd of geslacht winnaar worden van deze competitie.

Vragen?

Mail de organisatie