Menu

Vertrouwenscontactpersonen

Bij AV Triathlon streven we naar een situatie waarbij we respectvol met elkaar omgaan. Dit houdt in: elkaars mening en prestaties respecteren, luisteren naar de ander en rekening houden met de gevoelens van anderen.
Respect betekent ook op zorgvuldige wijze omgaan met de ander, je onthouden van ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie of andere vormen van kwetsbare bejegening. Intimideren, vloeken en schelden wordt niet getolereerd.

Mocht je ondanks alle goede voornemens toch in een situatie zijn terechtgekomen waarbij (mogelijk) sprake is ongewenst gedrag neem dan gerust even contact op met een van de vertrouwenscontactpersonen om het voorval te bespreken. Een vertrouwenscontactpersoon is iemand met wie je op een veilige en onafhankelijke manier klachten naar aanleiding van ongewenst gedrag kunt bespreken.
Indien gewenst geeft de vertrouwenscontactpersoon je een advies met betrekking tot het vervolgtraject.

Per 1 januari 2020 zijn trainers en bestuurders van de vereniging verplicht gevallen van seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag te melden. Maar zoals gezegd, ook ieder ander kan dit melden bij een van de vertrouwenscontactpersonen van AV Triathlon. Ook als je behoefte hebt aan een advies of een luisterend oor kun je bij hun terecht.

De vertrouwenscontactpersonen bij AV Triathlon zijn: 

  • Rob Ruijs
  • Richarda Rozendal

Ze zijn te bereiken per e-mail: vertrouwenscontactpersoon@avtriathlon.nl 

Lees hier het volledige document ongewenst gedrag dat op 29 juni 2019 door de Algemene Ledenvergadering van AV Triathlon is aangenomen.