Het bestuur van AV Triathlon is op zoek naar 1 of 2 vrijwilligers die thuis zijn in de wereld van Microsoft 365. We willen in 2023 de overstap maken van decentraal en versnipperd documentbeheer naar centraal documentbeheer. Ook kijken we uit naar de invoering van een digitale agenda. Het idee is dat daardoor het werk voor vrijwilligers makkelijker wordt. Niet meer hoeven zoeken naar documenten of bedenken waar je ze moet opslaan, makkelijk kunnen vinden wie waar wanneer vergadert, enzovoort. Dat scheelt tijd en gedoe. Daar wordt iedereen blij van!

Hieronder vind je een overzicht van taken die we op dit moment voorzien Ben je handig in deze materie? Vind je het leuk om jouw vereniging hierin verder te brengen? Maak jezelf dan bekend en we gaan graag met jou om tafel om te bespreken wat je nodig hebt én hoe we dit het beste samen kunnen opzetten.

  1. assisteren/adviseren bij het maken van een implementatieplan.
  2. huidige mail (Trans-IP) migreren
  3. een digitale agenda die toegankelijk is voor verschillende groeperingen binnen de vereniging
  4. een plek voor alle bestuursstukken, onder te brengen in verscheiden mappen en een archiefmap als verenigingsarchief.
  5. een eigen plek voor alle commissies van de vereniging met verschillende mappen
  6. het aanmaken van een aantal e-mailadressen voor de diverse groeperingen binnen de vereniging: secretaris, voorzitter en penningmeester accounts op functienaam
  7. het aanmaken van een aantal teams, gekoppeld aan het bestuur en de verschillende commissies; commissievoorzitter beheert bij voorkeur zijn/haar team en krijgt eigen e-mailadres
  8. het toekennen van de juiste rechten aan de verschillende groeperingen/commissies binnen de vereniging
  9. het maken van eenvoudige handleidingen voor het onderhoud van het eigen “domein” (bijvoorbeeld wachtwoord wijzigen, nieuwe commissieleden toevoegen en oude verwijderen, bestandsbeheer, nieuwe commissie/team aanmaken e.d.)
  10. het (helpen bij) overzetten van bestaande bestanden van de verschillende groeperingen e.d. naar de nieuwe M365 omgeving

Paul Wessels, secretaris AVT, geeft je graag meer informatie. Te bereiken via secretaris@avt.nl