Ben jij een verbinder pur sang? Loop jij warm voor het sturen op beleidsdoelen? Ben je niet bang voor het inzetten van jouw capaciteiten en invloed? En bovenal: klopt jouw hart voor sport en beweging? Dan ben jij 100% geschikt als voorzitter van de jeugdcommissie!

Vanaf 4 jaar kunnen kinderen komen sporten bij AV Triathlon. Van minioren naar pupillen en junioren: het atletiekprogramma groeit met de kinderen mee. Bij AV Triathlon is atletiek een groepsactiviteit met aandacht voor het individu. Plezier en spel voeren de boventoon. Maar we dagen ook uit om persoonlijke grenzen op een verantwoorde wijze te verleggen.

Dat doen we met een betrokken groep trainers, assistent-trainers en ouders.

In 2020 heeft de jeugdcommissie een meerjarebeleid gemaakt voor de jeugdgroepen. Centrale thema’s zijn het Samen-Buiten-Bewust-Beleven. Je leest er meer over in het jaarverslag/jaarplan (pag. 12-16). Sport biedt unieke kansen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de jeugd! Naast betere motorische vaardigheden, een goede gezondheid en mooie (top)prestaties, kan sport en in het bijzonder atletiek bijdragen aan de ontwikkeling van persoonlijke en sociale vaardigheden, die jeugd – zowel in de sport als in de maatschappij – verder kunnen helpen.

De jeugdcommissie bestaat uit acht mensen. Je leidt onder meer de vergaderingen en coördineert het beleid van de jeugdcommissie. Je raakt daardoor goed geïnformeerd in het reilen en zeilen van de jeugd en de gang van zaken binnen de vereniging. Mail of bel: Bart.gotte@gmail.com (06-48611516)