Een keer per maand vergadert het bestuur. Wij vergaderen over alles wat binnen de vereniging speelt en opgelost moet worden. Maar ook welke kant wij als vereniging in de toekomst op willen gaan Wij hebben besloten hier twee keer per jaar verslag van te doen in plaats van iedere maand.

De bestuursleden zijn afgelopen maanden druk geweest met het samenstellen van de verslagen van de commissies. AV Triathlon is gelukkig een financieel gezonde vereniging.  Er is een tweede vertrouwenscontactpersoon benoemd. Richarda Rozendal gaat samen met Rob Ruys deze rol vervullen. De Communicatie commissie heeft een mooie naar buiten gerichte website gerealiseerd en sinds begin dit jaar is de club een structurele samenwerking aangegaan met De Stad Amersfoort. Iedere maand zal er een redactioneel artikel verschijnen. Het idee van het organiseren van clinics is verder uitgewerkt en besloten is dat nieuwe leden een blauw verenigingsshirt uitgereikt krijgen.

Er is goedkeuring gegeven om reanimatietrainingen op te zetten.

Binnen de Jeugdcommissie wordt gekeken hoe wij als vereniging een impuls kunnen geven aan de sportbeleving van de jeugd en het vergroten van de participatie van ouders. Hiertoe is eind juni een overleg geweest met de jeugdcommissie, ouders, en een aantal jeugdleden.

De voorgang van de oefenfaciliteit is iedere maand besproken.

De commissie Beheer heeft een watertappunt binnen gerealiseerd en de tweede watertappunt buiten wordt in het najaar aangelegd.

Er is door door Altis, AV Pijnenburg en AVT constructief overleg met het Utrecht Landschap die vindt dat de belasting van Birhoven door de vele sporters te groot wordt, en hoe we dit kunnen oplossen.

Er is besloten tot aanschaf van een nieuw kassasysteem dat eind 2019 zal worden aangeschaft

Er is besloten om in 2019 het hele hardlooptrainerscorps van nieuwe kleding te voorzien

Binnen de commissie Sportief Wandelen en Nordic Walken is een nieuwe commissie geformeerd die zich gaat buigen over de toekomstige plannen van deze sporten.

Het bestuur maakt zich zorgen omtrent de diverse tekorten aan vrijwilligers. Zo is het bestuur op zoek naar een bestuurslid voor de portefeuille Wedstrijd Evenementen, WOC Baan, en per december a.s. Triatlonzaken. Ook maken we ons zorgen over het tekort aan jeugdtrainers.

AVT bestaat dit jaar 35 jaar en dit gaan we op zaterdag 23 november vieren. Een commissie is deze plannen verder aan het uitwerken.

Paul Wessels
secretaris