Iedere dag word je weer een dagje ouder, jaar in jaar uit…We lopen als atleten en willen die prestaties voor eeuwig vasthouden. Maar helaas, en ook te verwachten als je eerlijk bent:…de prestaties nemen af naarmate we ouder worden. Voor langeafstandlopers geldt, dat de meesten op een leeftijd van 25 tot 35 jaar hun topjaren beleven. Boven de 35 jaar nemen de prestaties in het algemeen langzaam en gelijkmatig af. Met dit gegeven kun je te weten komen of je nu relatief sneller of langzamer bent dan op jongere leeftijd. En ook hoe je presteert ten opzichte van je oudere of jongere trainingsmaatjes.

Wat betekent ouder worden voor je prestaties?
Op basis van de statistiek kunnen we een aantal feitelijke conclusies trekken:
1. De topprestaties worden geleverd op een leeftijd rond de 30 jaar.
2. De prestaties nemen geleidelijk af boven de 30 jaar, in eerste instantie met circa 0,8% per jaar.
3. Boven de 75 jaar nemen de prestaties steeds sneller af, zelfs tot ruim boven de 5% per jaar!

Het leeftijdseffect op je hardloopprestaties is dus zeer groot en onomkeerbaar. Dit is ook de reden voor de indeling in leeftijdsklassen bij de masters atletiek. Hierbij wordt een indeling in 5-jaarklassen gehanteerd (35 – 39, 40 – 44, 45 – 49 jaar, enz.) Ook met deze indeling heeft de jongere master in zijn klasse nog een significant voordeel ten opzichte van de oudere, namelijk liefst 4%!

Hoeveel daalt de ADV en de snelheid met de jaren?
In de tabel hiernaast staan de statistische gegevens die worden gebruikt om het verloop van de ADV als functie van de leeftijd te berekenen. ADV staat voor anaeroob drempelvermogen en is het hoogste vermogen (Wattage) dat je kunt volhouden gedurende 1 uur. Bovendien zie je dat, ook weer in theorie, je snelheid afneemt. Bij het opstellen van de tabel is uitgegaan van een ‘Marathon Man’ van 30 jaar oud met een ADV van 3,67 Watt/kg. Zo kon vervolgens worden berekend wat zijn ADV in theorie zou worden bij andere leeftijden. Met die waarden voor de ADV is vervolgens berekend welke marathontijden hij zou kunnen lopen op verschillende leeftijden.
Nou loopt niet iedereen een marathon maar uit onderstaande tabel kun je wel afleiden wat, in theorie, leeftijd met je doet. Laat je niet ontmoedigen: het is een theoretisch model dus eigenlijk heb je er niets aan…En het mooie is dat je volgens de tabel ook op 95 jarige leeftijd nog een marathon kunt lopen. Daar teken ik dan maar voor!

Uit de serie loopgeleerdheid, door Ruud van den Eshof
Bron: ProRun