AV Triathlon heeft een actieve tak voor jonge sporters met een handicap: de Frame Runners. Samen sporten is goed voor iedereen. De framerunners zijn inmiddels niet meer weg te denken uit onze vereniging! Toch is er voor veel mensen met een beperking nog steeds een hoge drempel om zich bij een ‘gewone’ sportvereniging aan te melden. Daar gaat komend jaar hopelijk iets in veranderen.

We zijn in gesprek geraakt met Team Para Atletiek. Dat is de trainingsclub van ‘blade babe’ Fleur Jong en andere paralympische sporters in Amsterdam. Van deze topsport naar breedtesport voor mensen met een beperking, dat is wat Team Para Atletiek voor ogen heeft. Hoe mooi zou het zijn als er in elke Nederlandse gemeente een plek is waar je laagdrempelig kunt meedoen aan sportactiviteiten?

Amersfoort, en dan specifiek AV Triathlon, is een proeftuin om dit uit te werken. In overleg zoeken we naar de beste manier om samen sporten vorm te geven. Als een sporter met handicap zich bij ons meldt, zoeken we samen naar de beste groep om bij aan te sluiten. We kunnen daarbij rekenen op hulp en coaching door ervaren trainers van Team Para Atletiek. In de Stad Amersfoort (sportspecial) verschijnt op 8 september een artikel over deze samenwerking.

Daarnaast is er ook over de framerunners nieuws te melden. Tot nu toe deden hier kinderen en jongeren aan mee. Er is echter ook onder volwassen sporters steeds meer interesse. Daarom zal er komend seizoen ook een Frame Running groep voor volwassenen starten. Hiervoor worden vanaf oktober trainers binnen AVT opgeleid.