Zoals jullie wellicht gezien hebben is de nieuwe atletiekaccommodatie op Sportpark Birkhoven al een tijdje klaar maar wordt hier nog geen gebruik van gemaakt.
De verklaring hiervoor is dat het gras niet wil groeien. Door het droge voorjaar groeit het gras maar heel langzaam en is de kwaliteit van de grasmat nog steed onvoldoene om er erover heen te gaan lopen.  We hopen dat het de komende weken regelmatig gaat regenen zodat hier verandering in komt. We moeten dus nog even geduld hebben.
Daarnaast worden er ook nog werkzaamheden uitgevoerd om het project af te ronden. Het bootcampppark is vrijwel klaar en zal spoedig worden opgeleverd. Ook de de rektoestellen naast de heuvel (met trap en container) zijn onlangs geplaatst en zo goed als klaar voor gebruik.
Hoe dan ook, de nieuwe accommodatie is bijna af en dan gaan AV Triathlon én AV Altis hier gebruik van maken.
Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag; neem dan contact op Lex Borghans.