We kijken terug op een prachtig sportweekeinde met een geslaagde editie van de Clubkampioenschappen Cross. Het is hartverwarmend om de jonge lopers in hun blauwe outfit te zien draven! De sfeer zat er op 28 januari goed in en dat gunnen we iedereen voor komend jaar.

In deze rubriek blikken we altijd terug op de laatste bestuursvergadering en we kijken alvast vooruit. In de bestuursvergadering van januari heeft het bestuur onder andere opnieuw gesproken over de specials die aangeboden worden in overeenstemming met het meerjarenbeleidsplan van april 2022. Het bestuur ziet die als een mogelijkheid om nieuwe mensen aan de club te binden en om extra aanbod te creëren, waarbij de doelgroep 20-40 jaar extra aandacht verdient. Binnen een deel van het trainerscorps heerst er ondanks alle aandacht onvrede hierover. Vandaar dat het bestuur een informele bijeenkomst (eten en drankje) belegd heeft met alle trainers op vrijdag 24 februari.

Bestuursleden nodig
Verder zijn we hard op zoek naar nieuwe bestuursleden. In april treden vier bestuursleden af: de voorzitter, Thomas Plochg, en het bestuurslid beheerzaken, Susan Hagevoort, beiden na negen jaar. Verder onze penningmeester Jeroen Bach, na zes jaar en tot slot ons bestuurslid PR&communicatie, Christl Foekema na drie jaar. Ben jij geïnteresseerd? Mag ook in een andere portefeuille zoals bijvoorbeeld jeugdzaken. Heb je goede ideeën? Meld je bij het bestuur: secretaris@avtriathlon.nl. Of schiet een van de bestuursleden aan op zaterdag na de training. We vertellen je graag meer over wat je kunt verwachten. Ken je iemand die volgens jou geschikt is? Ook daarin zijn we natuurlijk geïnteresseerd. Is het leuk in het bestuur? Zeker: we zijn een team met veel ambities dat goed met elkaar overweg kan en 10x per jaar vergadert. En weet dat alle genoemde bestuursleden een gewone baan hebben.

Versterken commissies
Een derde punt van aandacht in het bestuur is het vrijwilligersbeleid: hoewel veel leden (een kwart van het totaal!) elk jaar wel iets doen voor de club, kunnen we echt nog meer mensen gebruiken om de commissies te versterken en beleid uit te voeren. Het bestuur kan dat onmogelijk allemaal doen en wil commissies graag faciliteren in hun uitvoerende taken. Knoop eens een praatje met iemand aan en stap over je schroom heen. De club kan niet zonder vrijwilligers en dus niet zonder jou!

Er loopt van alles
Zijn er nog meer zaken die onze aandacht hebben? Wat dacht je van de Club App, die over een paar maanden live gaat. Een krachthonk voor de jeugd? Invoering van Microsoft365 om de club meer bij de tijd te brengen? Verdere invoering van ons nieuwe logo. Evenementenbeleid en sponsoring. Kortom: er loopt van alles in onze club. Meer hierover weten? Mail gerust: secretaris@avtriathlon.nl

Namens het bestuur,
Paul Wessels, secretaris