Het bestuur van AV Triathlon komt elke maand een keer bij elkaar. Online en sinds kort ook weer ‘live’ bespreken we vaste zaken en verkennen we nieuwe onderwerpen. Elke keer doet een ander bestuurslid de aftrap voor deze rubriek. Deze keer houden we het kort. Bestuurslid Christl Foekema, vertelt over SBBB.

“Als lid van AV Triathlon kom je hopelijk in deze nieuwsbrief af en toe de woorden Samen, Buiten, Bewust, Beleven tegen. Die vier woorden vormen de kern van waar we als vereniging voor staan. Heel mooie begrippen waar niemand op tegen zal zijn, maar hoe zie je ze terug in hoe wij onze sport aanbieden? Op 12 juni heeft een grote groep leden en bestuursleden in een creatieve bijeenkomst daarover gebrainstormd. Op de foto’s zie je daar iets van terug. Aan ideeën geen gebrek! Nu komt het aan op ordenen, selecteren en projecten bepalen. Dat is nodig, om ook in de toekomst een vitale vereniging te blijven. In de nieuwsbrief en op de website zul je er regelmatig iets over lezen. Onze volgende stap is om samen met de commissies te bepalen hoe SBBB we al zijn en waarin we ons nog verder kunnen ontwikkelen. SBBB is niet iets van het bestuur, maar van ons allemaal. Wil je meer weten, spreek één van ons aan of stuur een e-mail.”