Door de coronacrisis zien we dat de Amersfoorters zich bezinnen, (online) steun zoeken bij elkaar en creatieve bewegingsvormen zoeken. Velen gaan (weer) hardlopen en wandelen om een luchtje te scheppen. Vooruitlopend op de ‘anderhalvemetereconomie’ nemen av Triathlon en av Altis het voortouw om Amersfoorters in beweging te houden door samen te werken.

Beide verenigingen zijn al langer met elkaar in gesprek en zien nu extra kansen en mogelijkheden. De besturen van beide clubs hebben hiervoor één gezamenlijke ambitie opgesteld.Op het moment dat beide verenigingen weer mogen beginnen met de jeugdtrainingen, lichten Gert Koudijs, voorzitter van av Altis en Thomas Plochg, voorzitter van av Triathlon, deze gezamenlijke ambitie toe.

Plochg: “We willen zo optimaal mogelijke omstandigheden bieden voor iedereen in en rondom Amersfoort die aan atletiek, triatlon, wandelen, hardlopen, bootcamp en/of een verwante duursport doet óf juist wil gaan doen. Daarvoor gaan beide verenigingen een samenwerkingsverband aan. Ieder vanuit de eigen cultuur, ambities en verenigingsstructuur. Beide verenigingen blijven zelfstandig, maar gaan op steeds meer onderdelen de handen inéén slaan.

Koudijs: “De eerste samenwerkingsvorm tussen beide verenigingen is de oprichting van een stichting voor het gebruik en beheer van de atletiekaccommodaties in Amersfoort: de atletiekbaan Schothorst en de atletiektrainingsaccommodatie Birkhoven. Met deze stichting willen we gesprekspartner zijn van de SRO, namens die beide verenigingen en derden, m.b.t. de huur en het gebruik van deze accommodaties. Onder deze stichting vallen dan ook de gezamenlijke inkoop en het gebruik van materialen. Vanuit die stichting willen we investeren in het optimaliseren van beide accommodaties”.

Verdere platformontwikkeling
Beide verenigingen zien deze stichting als de start van meer samenwerkingsvormen, die de komende jaren verder gestalte kunnen krijgen.

Plochg vervolgt: “De Stichting moet worden gezien als de opmaat naar een groter platform dat van toegevoegde waarde is voor de vitaliteit van de Amersfoorters. Concreet betekent het een breder, kwalitatief hoogwaardig aanbod op het gebied van loopsport en atletiek in de ruimste zin. Een flexibel aanbod, waarbij wordt ingespeeld op relevante ontwikkelingen in de sport en in de regio en nadrukkelijk de samenwerking wordt gezocht met andere partners”.

Koudijs rondt af: “Zodra het weer mogelijk is willen beide verenigingen stapsgewijs bouwen aan de invulling en uitbreiding van dit platform. Zo kan een beter en breder aanbod ontstaan voor topsporters, wedstrijdsporters, recreanten en starters. Met de benodigde faciliteiten op sporttechnisch, preventief, medisch en paramedisch gebied. Waarbij talenten en krachten gebundeld worden. Hier willen we de komende jaren gezamenlijk invulling aan geven”.