Bernard Wouters kreeg dinsdagavond, voor de start van de Baancompetitie de Altis Waarderingsspeld uitgereikt door de voorzitter van Altis, Gert Koudijs.

‘Deze waarderingsspeld mogen wij namens Altis uitreiken aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de atletieksport in Amersfoort. Bernard is al jarenlang betrokken bij vele wedstrijden, altijd actief op de atletiekbaan en mede door de inzet van Bernard is er altijd een goede samenwerking tussen Altis en AV Triathlon gebleven. Wij bedanken Bernard dan ook hartelijk voor zijn inzet en hopen hem nog vaak op de atletiekbaan te zien’, aldus de voorzitter van Altis.

Verrast

Bernard was zeer verrast met de waarderingspeld van het bestuur van Altis. ‘Het is bijzonder om op deze manier door een andere vereniging in het zonnetje gezet te worden. Het tekent ook wel de plezierige en constructieve sfeer waarin ik al jaren met allerlei mensen binnen Altis contact heb.’

Altis en AV Triathlon

De directe aanleiding voor het uitreiken van de Altis Waarderingsspeld was het feit dat Bernard is gestopt met de gezamenlijk materialencommissie. ‘Ik zat de afgelopen 10 jaar in de gezamenlijke commissie van Altis en Triathlon voor het beheer van de materialen op de atletiekbaan. ‘Daar ben ik nu mee gestopt. Verder heb ik veel samengewerkt met mensen van Altis rond de renovatie en beheer van de atletiekbaan en de organisatie van wedstrijden.’

Clubrecords en ranglijsten

Binnen AV Triathlon is Bernard voornamelijk actief als lid van de wedstrijdorganisatiecommissie (WOC) en houdt hij clubrecords, ranglijsten en uitslagen bij. Bij de Atletiekunie is hij wedstrijdleider en scheidsrechter, en daarnaast accommodatie-inspecteur. In de regio is Bernard één van de coördinatoren van de crosscompetitie.