Menu

Uit de bestuurskamer, 3 februari 2016

 

Vrij kort na de vergadering van januari, twee weken geleden is het bestuur weer bijeen. We zijn niet helemaal compleet. Helaas is Susan verhinderd en Marc is ziek.

Met de vorige vergadering zo kort geleden is er de gelegenheid om wat dieper in te gaan op het beleidsplan. In het komend voorjaar (de datum wordt zeer binnenkort vastgesteld) wordt de ALV gehouden, waarin het strategisch meerjarenbeleidsplan 2016-2020 terugkomt. Dit is op de ALV van oktober vorig jaar al besproken en zal worden aangepast. We willen dat plan nog aanvullen met een visie op de trainingsaanpak. Als inspiratie daarvoor hebben we ons verdiept in het Canadese Long-Term Athlete Development, waarop je de trainingsfilosofie voor pupillen tot de oudste masters kunt baseren. De AU heeft deze methode al omarmd voor de trainingsaanpak voor de jeugd.
De ideeën zijn inspirerend en kunnen zeker worden gebruikt als kapstok voor onze trainingsfilosofie. Dit gaat een plek vinden in de volgende versie van met beleidsplan.

Van diverse commissies is intussen ook input gekomen voor het beleidsplan. Sander kan vanuit de jeugdcommissie melden dat deze commissie de seniorenbaanatletiek “adopteert”. Dat is erg fijn, want er zijn inmiddels enthousiaste (neo) senioren actief, ook in competitieverband, die in de organisatie tot nu toe tussen wal en schip dreigden te vallen. Als de senioren baan atletiek in de toekomst nog verder zou uitbreiden kan bekeken worden of er een aparte commissie met bijbehorend bestuurslid zal worden opgericht. We concluderen dat Thomas inmiddels genoeg materiaal heeft om de tijdens de vorige ALV toegezegde aanvulling van het plan op papier te zetten.

De rest van de vergadering wordt besteed aan meer praktische onderwerpen. Vanuit de commissie hardlopen volwassenen is een voorstel voor de trainersvergoedingen gekomen. Voordat we daarmee verder gaan moet nog worden bekeken of dit voor de andere sporten (triatlon, wandelen, jeugd) ook toepasbaar is.
In de vijf kilometer opbouw training lopen leden en aspirant leden mee. Tot nu toe wordt aan de aspirant leden na een paar keer gevraagd om lid te worden, maar dit is geen leuke klus voor de trainer. We besluiten vandaag om voor deze groep hetzelfde te doen als bij de trimgroep: geen contributie maar een eenmalig bedrag vragen, maar dan natuurlijk alleen voor diegenen die nog geen lid zijn.
De locatie van ons clubhuis is mooi. Dat weten wij en dat ontdekken ook anderen. De vorige vergadering hebben we besloten om een toertocht voor Alzheimer onderzoek het gebruik van het clubhuis te gunnen. Vandaag besluiten we het zelfde te doen voor een toertocht van Snel Verzet. Anders dan bij de tocht voor Alzheimer onderzoek willen we hier wel dat de vereniging er wat profijt van heeft. Er wordt een redelijke huur gevraagd en we hopen op een mooie omzet voor de kantine.
Het voorstel om geld en tijd te investeren in een betaalde app om het carpoolen bij de vereniging te stimuleren haalt het niet. Het idee is dat je, als je wilt, ook zonder app carpool afspraken kan maken.
Vanuit de Amersfoortse Sportfederatie komen berichten over plannen van de gemeente om sportvelden op te offeren aan woningbouw. Ons treft het niet, maar we volgen het wel kritisch. Ook vanuit de ASF vernemen we dat Altis in samenwerking met het ziekenhuis een wandelgroep voor reumapatiënten is begonnen. Dit soort initiatieven zijn bij ons nog niet zo succesvol. We willen op zoek gaan naar AVT’ers die hierover in een projectgroep willen meedenken.

Bij de rondvraag komt de voortgang van de verbouwing aan de orde. Het schiet nu goed op. Op het moment van de vergadering wordt er nog volop gestuukt in de keuken, maar inmiddels heb ik gezien dat de keuken al gemonteerd is. De nieuwe tafels en banken staan er ook. Nu nog het verfwerk en wat verfraaiing bij de bar. Het moet lukken dit voor de ALV in april of mei helemaal af te ronden!

Henk Rawee