Menu

Uit de bestuurskamer, 26 maart 2014

 

Bestuurswisselingen op komst

Op 26 maart vond een reguliere bestuursvergadering plaats echter dit keer met een aantal bijzonderheden in het licht van de komende ALV op 19 april. In deze vergadering was kandidaat voorzitter Thomas Plochg voor het eerst aanwezig om kennis te maken met de rest van het bestuursteam. Wij zijn verheugd dat we uiteindelijk een geschikte kandidaat hebben gevonden om de voorzitterrol te vervullen. Thomas is samen met zijn partner en 2 kinderen lid van onze vereniging, hetgeen een mooie basis is voor een voorzitter. Thomas zal zich begin april in de nieuwsbrief presenteren aan de vereniging en op 19 april zal tijdens de ALV de beoogde benoeming plaatsvinden. De vergadering was tevens de laatste vergadering was Jan van der ven en Lex Borghans. Jan sluit een bestuursperiode van 3 jaar af en terwijl Lex een punt zet achter een bestuursperiode periode van 16 jaar waarvan 7 jaar als voorzitter. Lex was tijdens de ALV van mei 2013 al afgetreden als voorzitter en het afgelopen jaar nog actief als algemeen bestuurslid. Dit jaar was een zeer geschikte periode om af te bouwen en taken over te dragen, hetgeen goed gelukt is. De vergadering van 26 maart werd geleid door Karin Knopper en dit was de eerste keer in de 30-jarige geschiedenis van AV Triathlon dat een vrouw als voorzitter fungeerde. Karin had de vergadering bijzonder goed geleid en ontving dan ook terecht aan het eind van de vergadering de complimenten hiervoor. Deze gelegenheid wil ik dan ook nogmaals aangrijpen om wederom een pleidooi te houden voor meer vrouwelijke bestuursleden en commissieleden. De club bestaat immers voor 50% uit vrouwen maar dat zien we nog niet terug in het bestuur en de meeste commissies. Dames meldt u aan; de vereniging geeft u nodig!

 Veiligheidsadviezen hardlopen en wandelen

 In de bestuursvergadering is aandacht besteed aan het onderwerp veiligheidsadviezen t.b.v. hardlopen en wandelen. Piet Bergsma heeft samen met een aantal anderen een set adviezen opgesteld die ons allen gaan helpen om de sport op een nog veiligere manier te beoefenen. Degenen die de adviezen hebben voorbereid hebben onder andere slim gebruik gemaakt van informatie afkomstig van een collega atletiekvereniging en dit aangepast aan de situatie bij AV Triathlon. De adviezen zijn nu nog in conceptvorm en zullen de komende maanden in een aantal commissies verder besproken worden. Het doel is deze adviezen nog voor de zomervakantie af te ronden en vervolgens naar de leden te communiceren.

ALV zaterdag 19 april

 De reguliere ALV zal na het succes van vorig jaar ook nu weer op zaterdag na afloop van de training plaatsvinden. We starten op 11:15 uur en mikken erop om binnen een uur de vergadering te sluiten. Komt allen en laat van u horen. De ALV is per definitie een mooie kans om met het bestuur in discussie over de onderwerpen die u belangrijk vindt of waar u nog vragen over heeft. De vereniging heeft weer een mooi jaar achter de rug. Er is weer veel tot stand gebracht en de financieel staan er we goed voor. Voor de begroting van 2015 wordt een zeer bescheiden contributieverhoging van 1 Euro voorgesteld. En de hamvraag is natuurlijk: worden er weer blauwe vlaggetjes uitgereikt? en zo ja aan wie?

Samenwerking Utrechts Landschap

 We zijn nog steeds in overleg met het Stichting het Utrechts Landschap (UL) over de invulling van een samenwerking. Als intensieve gebruiker van het bosgebied Birkhoven willen we graag ook iets betekenen voor de eigenaar en beheerder van het gebied. Een bijdrage aan het beheer lijkt problematisch omdat de stichting UL niet de mankracht heeft om dit te begeleiden. Opties die nu nog besproken worden zijn:  het beschikbaar stellen van ons clubhuis voor bijeenkomsten, participatie in een sponsorloop die georganiseerd wordt door 2CharityRun, een bijzonder lidmaatschap gekoppeld aan een eenmalige of structurele donatie, PR voor stichting UL via de media van AV Triathlon.

Sportimpuls

 Onlangs is het landelijke project “Sportimpuls” gestart waarbij specifieke doelgroepen worden aangespoord actief te gaan sporten met als einddoel het sporten structureel op te gaan pakken en op deze manier bijvoorbeeld de gezondheid te verbeteren, een sociaal netwerk te bouwen of meet structuur in het dagelijks leven aan te brengen. Onze vereniging is benaderd om een project voor Sportimpuls aan te dragen. We hebben besloten dit op dit moment niet te doen omdat het ontbreekt aan voldoende inzicht in de consequenties voor de vereniging bijvoorbeeld op het gebied van aanspraak op vrijwilligers en de afhandeling van de subsidieverplichtingen. Aan de andere kant is wel degelijk belangstelling om in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Verenigen dit soort activiteiten op te pakken. De deadline voor de huidige subsidieronde is 10 april en de periode tussen 26 maart en 10 april was onvoldoende om alle nog openstaande vragen af te handelen maar we hebben wel besloten om het onderwerp op de agenda te houden en hier beleid op te maken en bij een positieve uitkomst ons voor te bereiden op de volgende subsidieronde (verwachting najaar 2014).

 Tot slot……….

 Met deze bijdrage van “Uit de bestuurskamer” rond ik één van mijn laatste acties als bestuurslid af. Zoals hierboven aangegeven komt in de ALV op 19 april een eind aan een bestuursperiode  van 16 jaar. Ik kijk met genoegen terug op het mooie werk dat in al die jaren samen met het bestuur, commissies en leden van onze vereniging heb mogen uitvoeren en de resultaten die al die inspanningen hebben opgeleverd. En ik kijk sowieso uit naar de toekomst waarin ik ongetwijfeld bij zal blijven dragen aan het functioneren van onze prachtige club.

 Lex Borghans