Menu

Uit de bestuurskamer, 26 februari 2014

 

Er was weer een volle agenda voor de bestuursvergadering. Interim-voorzitter Jan hanteerde dan ook een strakke vergaderdiscipline en  besloot zelfs de gebruikelijke korte pauze maar over te slaan.

De avond werd voor een groot deel in beslag genomen door de voorbereiding van de ALV van 19 april. Jan en Lex zullen dan stoppen als bestuurslid.
Allereerst werden de  jaarverslagen en –plannen besproken van verschillende commissies besproken.
De jaarverslagen van de commissie Hardlopen volwassenen, vrijwilligerszaken en MVV kwamen uitvoerig aan bod.
De penningmeester presenteerde het financieel jaarverslag. Het  resultaat over 2013 kwam hoger uit dan was begroot als gevolg van enkele meevallers bij onder meer de uitgaven voor Lopende Zaken en ontvangen subsidies. Besloten werd daarom tot een extra reservering voor het jubileumfeest dat later dit jaar zal plaatsvinden.
Het begrotingsvoorstel  voor 2015 werd besproken en zal binnenkort aan de ALV worden aangeboden met het voorstel om de contributie met 1 euro op jaarbasis te verhogen.

Andere zaken die aan de orde kwamen waren de taken en verantwoordelijkheden rond het materiaalbeheer op het clubhuis,  het beheren van de  website en de gang van zaken bij de verschillende commissies.

De commissie Financiën  zal dit jaar een nieuw ledenadministratieprogramma in te voeren. Er is een voorlopige keuze gemaakt. Het nieuwe webbased  systeem  zal  de leden onder meer de mogelijkheid bieden om zelf in te loggen op de website en zo nodig gegevens aan te passen.

Verder werd definitief besloten om het clubhuis te voorzien van nieuwe elektronische sloten. Dit biedt aanzienlijke voordelen bij het sleutelbeheer en de toegangsbeveiliging.

Jan heeft drie maanden de rol van interim voorzitter waargenomen. Karin neemt deze rol over tot de ALV. Het is de bedoeling dat de rol van voorzitter definitief wordt ingevuld.

 

Cees van Tilburg