Menu

Uit de bestuurskamer, 25 maart 2015

 

Op woensdag 25 maart was het bestuur weer bij elkaar. Het is de vergadering waarin de laatste hand moet worden gelegd aan de stukken voor de ALV, die voor 18 april op de agenda staat.

Voorzitter Thomas Plochg heeft het algemene stuk geschreven voor het ALV boekje, waarin hij terugkijkt op het algemene reilen en zeilen van de vereniging in 2014 en vooruit kijkt naar het lopende jaar. We constateren dat Thomas een helder stuk geschreven heeft waarin zijn eigen stijl als voorzitter te herkennen is. We kunnen terugkijken op een succesvol jaar, zeker ook in sportief opzicht. We hebben successen van atleten te melden en ook met succes georganiseerde wedstrijden.

Ook de penningmeester Cees van Tilburg kijkt in zijn financieel verslag terug op een goed jaar; de vereniging staat er zoals we gewend zijn financieel goed voor.

Cees stelt voor om in de ALV van het voorjaar nog niet de begroting van 2016 vast te stellen. Het jaar is nog maar net begonnen en over een half jaartje is er een beter zicht over inkomsten en uitgaven in 2016. Op een ALV in het najaar wordt de begroting aan de vereniging voorgelegd, naast het meerjarenplan 2016-2020 dat dan ook zal zijn afgerond.

Minder goed nieuws komt van de gemeente Amersfoort: het besluit over investeringen in de atletiekaccommodatie bij het clubhuis is uitgesteld, in ieder geval tot juli dit jaar. Omdat de gemeente sinds kort onder toezicht staat van de provincie moet zij het besluit hierover uitstellen. Dat is jammer omdat we goede hoop hebben dat een deel van de wensen van de club zal worden toegewezen. Het bestuur hoopt dat het alleen uitstel is en geen afstel, maar we moeten dus nog zeker een half jaar geduld hebben.
Intussen overwegen we om in overleg met SRO alvast het terrein in gebruik te nemen, ook zonder aangelegde faciliteiten kunnen daar trainingsactiviteiten plaatsvinden.

Het bestuur wil het beleid ten aanzien van de kwaliteit van de trainingen graag vastleggen. Het aanbieden van goede trainingen zien we als een kerntaak van de vereniging . Alle geledingen, wandelen, hardlopen, jeugd en triatlon, zouden daarvan moeten profiteren. Afgesproken wordt om een stuk op hoofdlijnen op te stellen waarin doelstellingen randvoorwaarden en werkwijze worden aangeduid.

Bij het rondje langs de commissies kunnen we tevreden terugkijken op maar liefst drie prima verlopen wedstrijden in maart: de Zwemloop, de Lentecross en de crossfinale van de jeugd. Er is door veel mensen weer veel goed werk verzet.

Marc Veekamp kan vanuit de Triatloncommissie leuke initiatieven melden: naast trainingsweekenden een extra fietstraining op de weg, zaterdags om 9.30 uur.
Ook wat minder goed nieuws: een flinke valpartij bij het mountainbiken waardoor een van onze leden in het ziekenhuis moest worden behandeld. We besluiten in de toekomstige bestuursvergaderingen als vast agendapunt een punt “incidenten”op de agenda te zetten. Als er iets gebeurt wil het bestuur dat graag weten.

Thomas is nu bijna een jaar voorzitter en op zijn voorstel blikt het bestuur terug op dat jaar. We constateren dat de samenwerking binnen het bestuur goed is. De werkdruk die het bestuurswerk met zich meebrengt is, naast je eigen werk soms zwaar en we hebben allen onze eigen karakters, dus niet alles gaat meteen van een leien dakje. In overleg komen we er echter steeds uit.
Karin Knopper en Cees van Tilburg willen graag binnenkort stoppen, maar er zijn nog geen geschikte opvolgers voor de portefeuilles Jeugd en Financiën gevonden. Het bestuur zoekt naar kandidaten en houdt zich aanbevolen voor suggesties vanuit de vereniging. Ben je iemand die het bestuur kan komen versterken of heb je een suggestie meldt het aan een van de bestuursleden.

Henk Rawee