Menu

Uit de bestuurskamer, 20 mei 2015

 

De geplande vergadering in april is niet doorgegaan door agenda-technische perikelen, de agenda is nu dus overladen met agendapunten en iedereen staat om 20:00 uur op scherp om dit niet weer een erg latertje te laten worden. De planning is “normaal” 22:30 uur einde vergadering, maar in de praktijk is “normaal” 23:00 uur het einde en dat is eigenlijk al te laat want een vergadering langer dan 2 uur is niet altijd effectief.

Uitbreiding atletiekfaciliteiten Birkhoven

Ondanks het feit dat er door de gemeenteraad geen definitief groen licht gegeven is voor de investering in de atletiekfaciliteit Birkhoven, naast ons clubhuisterrein, is de bestemming al wel vastgelegd en kunnen we bekijken hoe we uit eigen middelen al iets kunnen realiseren.

Commerciële activiteiten

Er zal een discussiestuk op de website geplaatst worden met het verzoek aan leden om hierop te reageren. Aan de hand van de reacties kan dan een definitief standpunt door het bestuur vastgesteld worden.

Kwaliteitscontrole trainers

Dit onderwerp is meerdere malen in het bestuur besproken en ook in de commissies hardlopen volwassenen en jeugd. We willen ons kwalitatief onderscheiden van de loopgroepjes die her en der als paddenstoelen uit de grond schieten. Het bestuur heeft een (eerste) uitwerking voor de trainingsgroepen per primaire sport opgesteld. Uitgangspunt hierbij is de ondersteuning van de trainers bij de kwaliteitsverbetering en de praktijk van o.a. Gert van den Hoven bij de begeleiding van trainers. Daarbij worden zowel collega-trainers als de sporters betrokken.
Een knelpunt bij de opleiding van trainers voor niveau 3 is een gebrek aan praktijkbegeleiders, dit heeft de aandacht van het bestuur.

Aansluiting wandelbonden

Er zijn twee concurrerende/overlappende wandelsportbonden: KWBN (landelijk) en SGWB (regionaal) . Het voorstel van de cie wandelsport wordt door het bestuur overgenomen:
De overgangsperiode loopt van 1/1/16 tot 1/1/19 ( ofwel er is sprake van een maximale duur van drie jaar)

  • In principe is er de keuze voor de landelijke wandelbond KWBN.
  • Wandelsportleden kunnen niet alleen maar lid van de SGWB zijn.
  • De commissie Wandelen inventariseert bij de leden:
    • wie van de SGWB-leden ook lid willen worden van de KWBN; en:
    • wie van de overige Wandelsportleden lid wil worden van de KWBN.
  • De Commissie Wandelen regelt extern de lidmaatschappen van de individuele leden bij de bonden en intern de lidmaatschappen van de individuele leden bij de ledenadministratie.

Trainersvergoeding

Er is een discussie ontstaan over het besluit van het bestuur over een andere regeling voor de trainersvergoedingen. Het bestuur handhaaft het eerder genomen besluit. Een discussie over een andere regeling hoor thuis in de discussie over het nieuwe meedraaien beleidsplan. Henk Knol en Thomas Plochg zullen een gesprek aan gaan met degenen die bezwaar hebben tegen de nieuwe regeling.

Run33

Het bestuur wordt door Piet Bergsma, als in persoon (dus niet namens AV Triathlon) lid van de stichting Run33, bijgepraat over de doelen en activiteiten. Run33 stimuleert het organiseren van sportactiviteiten. Vlasakkerloop/Emiclaerloop/ Hamersveldloop zijn hier onderdeel van. Run33 probeert geld te krijgen voor activiteiten en clinics.
Voor de afdeling triatlon die een Amersfoortse triatlon van de grond probeert te krijgen zou het gunstig zijn hierbij aan te haken.

Commissie wedstrijdevenementen

Er zijn 4 vacatures, urgent is de opvolging van Ewald en Peter Boers.

Samenstelling bestuur

Karin Knopper gaat binnenkort stoppen als bestuurslid met de portefeuille Jeugd. Ook Cees van Tilburg zal zijn portefeuille penningmeester binnenkort graag overdragen aan een nieuw bestuurslid. Bij deze: wie wil zich als bestuurslid inzetten voor deze bloeiende, bruisende en leuke vereniging? Graag aanmelden bij Thomas Plochg of ga een informatief gesprekje met hem aan.

Zoals gevreesd: we gingen ver over onze limiet, om 23:15 sloot Thomas de vergadering waarna we als enthousiaste bestuursleden nog een kwartiertje bleven napraten.

Jos Gloudemans