Menu

Uit de bestuurskamer 2 september 2015

Het is zover. Na een klein half jaar mee te draaien als bestuurslid aan mij de eer om een aflevering van ‘Uit de bestuurskamer’ te vullen.

Mijn eerste vraag ‘Voor wie schrijf ik dit?’ Mede-bestuursleden weten dat deze rubriek gelezen wordt, daar vertrouw ik dan maar op…

Volgende vraag: ‘Wat moet erin?’ Een samenvatting van de besproken onderwerpen tijdens de laatste bestuursvergadering, weet men mij te vertellen.

Ik voel zelf echter meer de behoefte aan een korte terugblik op deze eerste periode voor dit groentje. Kloppen mijn verwachtingen? Geeft het voldoening? Dat soort vragen houden me bezig en tsja, een eenduidig antwoord???

Een dynamisch geheel is het bestuur, dat kun je wel zeggen. Wat gebeurt er veel binnen en rond onze vereniging en wat wordt er daarbij vaak bij het bestuur aangeklopt. Druk had ik natuurlijk wel verwacht maar in deze mate? Het belang van het invullen van bestuursvacatures vind ik dan ook erg groot. Ik ben en blijf vrijwilliger, net als de andere bestuursleden, met alle mogelijkheden en beperkingen die daarbij horen. Besturen kost tijd maar als je eigen sporttijd onder druk komt te staan…

En ja, boeiend, leerzaam, en leuk is het zeker wel om met een gedreven groep mensen onze vereniging zo goed mogelijk aan te sturen. Waarderende woorden van sportvrienden voor de stap die ik heb gezet motiveren, dank daarvoor!

De andere kant wil ik toch ook noemen: ik wordt opeens ook anders bejegend. “je zit in het bestuur nu dus regel dat even..” Een soort wij/zij denken waar ik op z’n zachtst gezegd niet blij van word. Ik ben niet de vereniging, het bestuur is niet de vereniging, wij zijn met z’n allen samen de vereniging. Dat gevoel wil ik vasthouden, alleen dan blijf ik me met plezier bezighouden in mijn ‘nieuwe’ rol. Ook heb ik al gemerkt dat leden het bestuur onder druk zetten, bijna in de trant van als je/jullie zus of zo besluiten blijven wij vrienden… Komt niet alleen in Zuid-Italië voor blijkbaar. Vooralsnog blijft dit vriendjesgedrag beperkt, zodat ik met frisse moed verder ga!

Over tot de orde van dag, wat is er zoal besproken in het bestuur op 2 september? Want daar is dit s schrijven feitelijk voor. Een selectie:

Doorlopende vergunning gebruik terrein Utrechts Landschap.

Zou erg praktisch kunnen zijn, zodat we niet voor elk evenement een vergunning hoeven aan te vragen en wellicht ook kosten kunnen besparen. Maar in de praktijk niet eenvoudig te regelen. Er lopen gesprekken….

Kledingprotocol trainerkleding
Door het bestuur akkoord bevonden is een vernieuwd protocol trainerskleding. Het beschrijft wie onder welke voorwaarde voor welke kleding in aanmerking komt. Uitgangspunt is vervanging van trainerskleding na vier jaar als optie, geen must…. Want sommige kleding gaat wel acht jaar mee.

Verzoek bijdrage vereniging supportersbus
Bestuur heeft 500,- beschikbaar gesteld voor een supportersbus. Dit is incidenteel en een nieuwe vraag. Valt niet onder beleid/portefeuille want de vraag komt niet uit een commissie.

Aansluitend bespreekt het bestuur de wenselijkheid van het kunnen beschikken over een eigen budget door de verschillende commissies. Daartoe dienen de commissies jaarlijks een begroting te dienen. Indien die wordt goedgekeurd heeft de commissie binnen het budget zelf ruimte uitgaven te doen. Naar verwachting zal dit de penningmeester ontlasten en de commissies kunnen sneller acteren. We formeren een werkgroep die dit de komende maanden verder uit gaat werken.

Into the woods
Ons terrein is een half Lowlands festival geworden. We kunnen er zelf niet meer parkeren… Trainers hebben het naar de groepen gecommuniceerd. Maar toch hebben velen de aankondiging gemist en zijn verrast tijdens de zaterdagtrainingsochtend. Bij een volgende editie wil het bestuur tijdig en preciezere info over de plannen.

Zwartlopen en fietsen
Het bestuur kent geen hoge prioriteit toe aan het opsporen van mensen die geen lid zijn en wel met onze activiteiten meedoen. In de praktijk komt het maar heel weinig voor terwijl de inspanningen groot zijn. We pakken dit fenomeen alleen op voor specifieke groepen waar mogelijk meerdere niet betalende leden zijn.

Zoektocht bestuursleden
Er zijn meerder bestuursvacatures: jeugd, algemene trainerszaken en binnenkort ook penningmeester. Alle bestuursleden hebben een deel van onze ledenlijst nagelopen om mogelijk geschikte mensen te traceren. Voorzitter  Thomas Plogch schrijft mensen persoonlijk een brief.

Herstel brandschade/herinrichting clubhuis
De vereniging zou dit najaar een keus maken voor een stijl voor de herinrichting. Het bestuur vindt dat alle herstelmaatregelen  die niet afhankelijk zijn van keus voor stijl zsm opgepakt moeten worden. Beheerscommissie voert uit. De beheercommissie is aan de slag met concrete acties, zoals een beveiligingssysteem. Er zijn drie offertes opgevraagd. Bestuur geeft groen licht voor installatie ervan.

Er is een werkgroep geformeerd gericht op herstel keuken. De werkgroep heeft een pakket van eisen opgesteld

De discussie avonden in het kader van ons nieuwe beleidsplan moeten richting geven aan keus voor stijl herinrichting clubhuis. 16 september toetsen we bij aanwezige leden keus voor variant inrichting clubhuis.

Atletiekbaan
B en W wil een nieuwe atletiekbaan faciliteren naast de hockeyvelden. De gemeenteraad is positief gestemd maar een akkoord is uitgesteld tot medio september opnieuw in de raad.

Marc Veekamp
9 september 2015