Menu

Uit de bestuurskamer, 17 september 2014

 

De eerste vergadering na de vakantie, dus er viel een hoop te bespreken op deze prachtige nazomeravond.

Birkhoven

De plannen van de werkgroep Birkhoven zijn samengevat. Zaterdag 27 september a.s. zal wethouder Buijtelaar met een aantal raadsleden een bezoek brengen aan ons clubhuis. Leden van de werkgroep zullen hardlopend met hen langs een aantal jeugd- en volwassengroepen gaan en hen uiteindelijk in het clubhuis onze wensen voor een trainingsfaciliteit op het terrein bij ons clubhuis uit de doeken doen. Ook namens Altis zal de voorzitter aanwezig zijn, zodat duidelijk is dat beide atletiekverenigingen de plannen ondersteunen.
Hierbij komt ook ter sprake dat wethouder Buijtelaar de sport een warm hart toedraagt en graag ziet dat  Amersfoort Sportstad van het jaar wordt.  Mede hiertoe worden beweegrondjes in Amersfoort uitgezet in samenwerking met stichting Marathon Amersfoort, het 033 circuit en B-slim. Zie voor meer informatie: www.amersfoort.nl/beweegroutes

Make-over

Het clubhuis heeft een make-over nodig vindt het bestuur unaniem, maar wel met het betrekken van leden en hun wensen. Anita Greefhorst, onze huisarchitect, heeft een prachtig plan gepresenteerd. De uitgangspunten van het bestuur zijn: het moet gezellig zijn, een plek waar je wat langer wilt blijven zitten, met een gezonde kantine, goede kwaliteit meubels, voor en door leden en nadenken over hoe we het clubhuis nog meer kunnen gebruiken.
Er zal een projectgroep worden geformeerd om de plannen verder vorm te geven.

Commissies

Er wordt kort gesproken over de commissies en de communicatie richting bestuur en andersom. Het bestuur concludeert dat we goed functionerende en actieve commissies hebben, heel veel zaken draaien en lopen goed binnen onze vereniging. We willen dat vooral zo houden en gaan ervanuit dat ook de meeste oplossingen uit de commissies zelf komen. Pas wanneer een commissie een probleem constateert waar ze niet zelf uitkomen, kan het worden opgeschaald richting bestuur.

MVV

De werkgroep MVV staat vandaag op de agenda om besproken te worden. Deze werkgroep bestaat uit enthousiaste zelforganiserende mensen, met veel leuke en goede ideeën. We praten over de toegevoegde waarde van de werkgroep en hun opdracht. We bemerken dat het belangrijk is om de opdracht van de werkgroep weer duidelijk te formuleren. Dat zal de communicatie vanuit werkgroep richting leden en bestuur en vice versa verbeteren.

Sleutelbeleid

Een korte evaluatie van het sleutelbeleid. We complimenteren Peter en Susan met de invoering van de nieuwe tag. Het merendeel van de leden die een sleutel nodig hebben, hebben deze tijdig ontvangen. Er wordt nog nagedacht over een aantal zaken die in de praktijk niet handig blijken te zijn zoals het feit dat de deur zich achter je sluit en op slot valt en een algemene sleutel voor het berghok.

Beleidsplan

Er mag alweer worden nagedacht over een nieuw beleidsplan. Het huidige beleidsplan beslaat de periode van 2011-2015. We gaan nadenken over een soortgelijke werkwijze als 5 jaar geleden, waarbij een aantal leden middels discussieavonden nauw zijn betrokken bij de totstandkoming van het huidige beleidsplan.
In het nieuwe beleidsplan komt zeker aandacht voor: vrijwilligers, vergrijzing, hoe mooi de club is, hoe we dat kunnen koesteren en bewaken in deze tijden van verandering (denk aan de participatiesamenleving) , maar vooral: het behouden doen we met elkaar.

Voorzitter

Tot slot vraagt Thomas nog even aandacht voor een korte evaluatie van zijn voorzitterschap na 4 vergaderingen. We zijn zeer tevreden over de stijl van Thomas, de snelheid waarmee hij zich de voor hem nieuwe materie, eigen heeft gemaakt,  zijn manier van sturen tijdens soms verhitte discussies en zijn kracht om steeds de rode draad weer te pakken in een groep bestuurders die nogal geneigd zijn van het pad af te associëren….
Alom hulde dus.
De komende tijd blijft Thomas tijd stoppen in het zichtbaar worden binnen de club, zodat steeds meer mensen hem als voorzitter zullen herkennen en ook kunnen aanspreken.

En weer is het gelukt de vergadering om 23 uur te sluiten!

Dat het desondanks toch laat werd, lag niet aan Thomas.

Karin Knopper