Menu

Uit de bestuurskamer, 17 december 2014

 

De laatste bestuursvergadering van 2014 had vooruitlopend op de feestdagen een feestelijk tintje in de zin dat we Marc Veekamp als nieuw bestuurslid en Martine van Roon-Giesbers als nieuwe notulist mochten verwelkomden. Er was zelfs voor taart gezorgd.

Evaluatie 1e Vlasakkersloop

Het bestuur kijkt met plezier terug op de 1e Vlakakkersloop. Met zo’n 1200 hardlopers en wandelaars was de deelname boven verwachting hoog en hing er een prima sfeer. Vrijwel iedereen was opgetogen over het prachtige parkoers. Mooie sfeerbeelden op de website en in de krant illustreren dat. De 2e Vlasakkerloop zal volgend jaar op 29 november 2015 plaatsvinden en we hopen het succes te prolongeren en het evenement uit te bouwen en professionaliseren. Er moeten slagen gemaakt worden in de bekostiging van het evenement. Nu heeft AV Triathlon geïnvesteerd, maar de komende edities moet de Vlasakkerloop steeds meer zichzelf kunnen bedruipen. Tot slot wil het bestuur speciaal de 83 vrijwilligers bedanken, die de 1e Vlasakkersloop mogelijk hebben gemaakt.

ALV op zaterdag 18 april 2015

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van AV Triathlon zal plaatsvinden op zaterdag 18 april 2015. Het bestuur zal dan het jaarverslag 2014 presenteren. Tevens zal aan de orde komen de herinrichting van het clubgebouw en het nieuwe strategische beleidsplan. Het is daarom noodzakelijk dat de jaarverslagen vanuit de verschillende commissies begin 2015 beschikbaar zijn.

Overkoepelende trainingszaken

Het bestuur heeft gesproken over de inhoud van de portefeuille ‘overkoepelende trainingszaken’. Momenteel vallen hieronder (praktische) zaken als eenduidige kleding en EHBO tasjes, maar ook zoiets als een handboek voor trainers, inclusief kwaliteitsbewaking. De vraag lag voor hoe het beste dit soort onderwerpen bestuurlijk te beleggen. De voorlopige conclusie was dat deze vraag nog niet beantwoord kan worden omdat het nieuwe strategische beleidsplan daar mede richtinggevend voor zal zijn.

Werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Verenigen

Bij de bespreking van deze werkgroep komen een aantal aandachtspunten aan de orde. Zo bestaat deze werkgroep uit enthousiaste, actieve leden die graag wat willen doen. Als werkgroep, geen commissie zijnde, werkt de werkgroep projectmatig. In het verleden is de communicatie richting derden of commissies niet altijd goed gegaan in de zin dat de werkgroep rechtstreeks contact met commissies zocht en/of zelf bedachte acties uitvoerde. Het bestuur is akkoord met het voorstel de huidige projectmatige werkwijze van deze enthousiaste werkgroep te verbeteren. Uitgangspunt is dat dat de plannen vooraf aan het bestuur worden voorgelegd. Dan kan zij het kader aangeven waarbinnen de werkgroep aan de slag kan en dat vergroot de effectiviteit van de MVV-activiteiten.

Commissie vrijwilligers

Voor veel sportverenigingen is het actief betrekken van leden bij de club een thema dat continu aandacht behoeft. Dit is ook relevant voor AV Triathlon. De commissie vrijwilligerszaken is belast met het inzichtelijk maken wie (welk lid) interesse heeft om wat (welke activiteiten) te doen. Het idee is dat de verschillende geledingen binnen de club de commissie kunnen raadplegen om sneller en gerichter in contact te kunnen komen met leden die zich voor de club willen inzetten. Dit is bijvoorbeeld handig als er een vacature is voor een AVT-bestuurslid of een jurylid. Binnen het AVT-bestuur bestaat de behoefte om beter te weten en afspraken te maken hoe en wanneer een beroep op de commissie kan worden gedaan. De indruk bestaat dat de verschillende commissies zelf vrijwilligers werven zonder optimaal gebruik te maken van de diensten van de vrijwilligerscommissie.

Trainingsfaciliteiten Birkhoven

Het bestuur wordt bijgepraat over de ontwikkelingen voor wat betreft de realisatie van trainingsfaciliteiten bij het clubhuis in Birkhoven. Samen met Altis heeft AV Triathlon een aanvraag bij de gemeente ingediend. Begin januari 2015 zal deze aanvraag worden toegelicht in een gesprek met de gemeente. Het zou natuurlijk prachtig zijn als dit zou lukken.

Tot slot

2015 belooft een mooi jaar te worden met naast sportieve ook een aantal bestuurlijke uitdagingen. Wat dat laatste betreft springen de herinrichting van het clubgebouw en het strategische beleidsplan eruit.

Thomas Plochg