Menu

Uit de bestuurskamer, 15 oktober 2014

 

Deze keer bestuursvergadering bij Thomas thuis. Een uitdaging voor Thomas om zijn rol als voorzitter te combineren met die van gastheer.

Make over clubhuis

Hier stellen wij ons de vraag: ”wat is wenselijk en waar hebben de leden behoefte aan?”
Globaal komen we op 3 stromingen. De eerste stroming zijn de gebruikers die het clubhuis zuiver functioneel gebruiken. Deze leden gebruiken het clubhuis als verzamelpunt om te gaan trainen en spullen achter te laten. De tweede stroming zijn gebruikers die het gezellig vinden om nog even na de training wat na te praten en wat te drinken. Bij een derde stroming zouden we kunnen denken aan externe gebruikers.
Het lijkt ons verstandig om deze stromingen vorm te geven in 2 hoofdvarianten: De eerste variant noemen we de functionele (plus) variant en de tweede noemen we vervolgens de loungevariant. We gaan ervoor zorgen dat de uitgangspunten en de te volgen procedures met de daaraan gekoppelde acties helder op schrift verwoord worden. Vervolgens zal er een werkgroep geformeerd worden om de haalbaarheid en wenselijkheid van de diverse opties te onderzoeken.

Sponsoring

AV Triathlon wordt steeds vaker benaderd om sponsoractiviteiten te ondersteunen. Wij vinden binnen het bestuur dat sponsoractiviteiten een duidelijke toegevoegde waarde moeten hebben voor de vereniging. Vinden we het bijvoorbeeld juist om een wedstrijd (-onderdeel) naar een sponsor te  vernoemen? Bovendien vinden we het belangrijk om niet te afhankelijk te worden van specifieke sponsors. Binnen onze vereniging hebben wij hier geen vaste afspraken over gemaakt of beleid op geformuleerd. Na enige discussie over dit onderwerp komen we tot de conclusie dat we behoefte hebben aan een globaal kader waarin sponsoring plaats kan vinden.

Hardlopen volwassenen

Eliza de Neef en Theo Post hebben afscheid genomen als trainer.
Christl Foekema heeft een voorstel ingediend om het trainershandboek te actualiseren en te moderniseren. Het bestuur ondersteunt dit voorstel van harte met de kanttekening dat het handboek een praktisch naslagwerk moet zijn. Binnen de jeugdcommissie en de commissie hardlopen volwassenen worden gevraagd wie Christl hierin wil ondersteunen.

Commissie beheer en accommodatiezaken

Onze CV-installatie is aan vervanging toe. Er is onderzocht wat er vervangen dient te worden en wat wenselijk is voor ons clubhuis. Inmiddels is er een offerte voor de vervanging van de boilers en leidingen bij ons binnengekomen. Omdat het hier de warmwatervoorziening in de kleedkamers betreft en wij deze kleedkamers van de SRO huren gaan we hierover in gesprek met de SRO.
Verder zijn we binnen de commissie beheer nog op zoek naar enthousiaste leden die in deze commissie zitting willen hebben. Voor informatie kun je bij ondergetekende terecht.

 Tot slot

We hebben weer veel actiepunten van de lijst we kunnen strepen. Een aantal punten lopen nog en uiteraard is ons lijstje weer aangevuld met nieuwe acties.
Thomas sloot de vergadering precies op tijd.

Susan Hagevoort