Menu

Uit de bestuurskamer, 14 juli 2014

 

Een belangrijk deel van de vergadering hadden we een gast: Jeroen Straathof, sinds kort aangesteld als accountmanager van de Atletiekunie. Sommigen zullen hem kennen als ex-schaatser, snel op de 1500m, maar daarvoor was hij niet gekomen. Hij kwam om met ons te praten over de Europese Kampioenschappen die in 2016 naar Amsterdam komen en over andere ontwikkelingen waar de AU mee bezig is.
Naast de topsport wil de AU zich meer richten op de breedtesport. Om de loopsport aantrekkelijker te maken wordt gedacht aan een flexibel, kortlopend lidmaatschap. Dat lijkt een beetje op onze trimcursus en sportief wandelen voor beginners, een cursus van 12 lessen waarvoor apart betaald wordt en waarna gekozen kan worden voor lid worden.
Een ander initiatief is „atletic movements” voor scholen en verenigingen. Hierbij kwam natuurlijk ter sprake de invoering van de nieuwe onderdelen bij de wedstrijden voor de jeugd die de AU zonder overleg met de verenigingen in wilde voeren. Jeroen had wel begrip voor de reacties van verenigingen, hij vindt communicatie met verenigingen belangrijk.
We hebben aan Jeroen ook ons standpunt uitgelegd over de combinatie-ploegen bij de jeugd (AVT-Altis): we willen de mogelijkheid dat deze naast deelname aan de wedstrijden ook mee mogen doen aan de kampioenschappen zonder daar een aparte vereniging voor op te moeten richten.
Hoofdpunt van gesprek was de EK in 2016 in Amsterdam. De hoofdthema’s bij de organisatie van dit evenement zijn Jeugd en Loopsport. Er wordt bijv. gedacht aan een massastart bij de marathon waarbij zoals bv. bij de 7-Heuvelenloop wedstrijdatleten samen met recreanten van start gaan. De AU wil zoveel mogelijk verenigingen betrekken bij dit evenement door het aanstellen van een verenigingsambassadeur die activiteiten vanuit de vereniging stimuleert en input krijgt vanuit de AU. Al brainstormend kwam als idee het organiseren van een marathon van Amersfoort naar Amsterdam. We hebben in ieder geval besloten om hier actief aan mee te gaan werken, wordt vervolgd.

Frank Wolbers neemt deel aan de werkgroep voor de plannen van de atletiekaccommodatie op het terrein tussen clubhuis en Birkstraat, hij heeft expertise op het gebied van bestemmingsplannen. De werkgroep zal een brief naar de gemeente sturen, samen met Altis.

Een werkgroep uit de redacties van Lopende Zaken en de website heeft een voorstel gemaakt voor het opheffen van het clubblad in de huidige vorm en deze te integreren met de Nieuwsbrief. Het bestuur heeft dit voorstel besproken. Het bestuur constateert dat de onderbezetting van de redacties een groot probleem is. Daarnaast mist het bestuur de uitwerking van een aantal uitgangspunten van het clubblad. Het bestuur vraagt de redacties eerst nieuwe redactieleden te werven en daarna met een aangepast voorstel te komen.

Bij het punt „uit de commissies” constateren we dat de Hamersveldloop goed verlopen is en dat we nog geen nieuwe afspraken hebben gemaakt voor de huldiging van kampioenen. Lex zorgde daar altijd voor, dus maken we daar nu afspraken over.

Jos Gloudemans