Menu

Brand- en ontruimingsinstructie Clubhuis

 

Adres clubhuis: Barchmann Wuytierslaan 236, 3819 AC Amerfoort, tel. 033-465 18 71

 

 

Begrippen

kleine brand brand die met eigen brandblusmiddelen kan worden geblust

grote brand brand die door de brandweer moet worden geblust (via alarmnummer 112)

incident incident die met eigen mensen kan worden verholpen

calamiteit calamiteit waarvoor hulpdiensten moeten worden ingeschakeld (via alarmnummer 112)

 

Aanwezige brandbestijdingsmiddelen

 • 1 brandblusapparaat achter de bar
 • 1 branddeken in de keuken
 • 3 brandslanghaspels in de entree, gang van de kleedruimtes en acher de kastdeur achter in het gangetje naar krachthonk en WC’s.
 • 3 ontruimingshandmelders in de entree, de gang van de kleedruimtes, en het gangetje naar krachthonk en WC’s.

 

Locatie van de hoofdafsluiters

Gas Achter het hek van de hockeyclub halverwege de toerit naar het clubgebouw in de linker donkergroene gasmeterkast. Het deurtje gaat open door het omhoog te tillen.

Elektra In de meterkast in de multifunctionele ruimte (krachthonk).

Water In de kast achter in het gangetje naar krachthonk en WC’s.

 

Kleine brand of incident

 • Iedereen die een kleine brand waarneemt blust deze met één van de brandblusmiddelen (zie boven).
 • Meldt de brand of het incident aan een vaste kantinemedewerker, trainer of bestuurslid.
 • De vaste kantinemedewerker, trainer of het bestuurslid heeft vanaf dat moment de regie neemt passende maatregelen.

 

Grote brand of calamiteit

  • Iedereen die een grote brand of calamiteit waarneemt:
   • drukt een ontruimingshandmelder in. Het slow-whoop ontruimingssignaal gaat af.
   • belt het alarmnummer 112 en meldt:
   • naam van de melder
   • naam en adres van het clubgebouw
   • aard van het incident en eventuele bijzonderheden
   • eventuele slachtoffers zijn, waar en hoeveel.
   • meldt brand of calamiteit aan een vaste kantinemedewerker, trainer of bestuurslid.
  • De vaste kantinemedewerker, trainer of bestuurslid heeft vanaf dat moment de regie.
   • Hij controleert of 112 is gebeld.
   • Sluit zo mogelijk elektra en gas af.
  • Alle aanwezigen ontruimen onmiddellijk het gebouw en gaan naar de verzamelplaats op het grasveld  voor het gebouw.  
  • De vaste kantinemedewerkers, trainers en aanwezige bestuursleden zorgen voor volledige ontruiming en controleren alle ruimtes (inclusief WC’s).
  • De trainers
   • houden appèl van hun groep.
   • checken of ze iemand missen (die nog niet naar huis is).
   • melden een mogelijke vermissing aan een vaste kantinemedewerker of bestuurslid.

 

 • De vaste kantinemedewerker, trainer of bestuurslid neemt passende maatregelen.
 • De brandweer en/of hulpdienst arriveert:
 • zij nemen deze de regie over.

 

  • zij bepalen wanneer de ontruiming wordt beëindigd en of het clubgebouw weer kan worden betreden.
 • De aanwezigen mogen de verzameplaats pas na toestemming verlaten.

 

Plattegrond

 

 • Plattegrond van het clubgebouw voor een afdrukbaar exemplaar versie klik hier >>

Plattegrond Clubgebouw