Menu

Reanimatie en AED

Hardlopen is goed voor de lichamelijk en geestelijke gezondheid. Toch kan er tijdens het sporten iets gebeuren met mogelijk ernstige consequenties. Bijvoorbeeld het ontstaan van hartritme-stoornissen en/of zelfs een hartstilstand.

Belangrijk is dat omstanders weten wat ze moeten doen bij een hartstilstand. Tijdens een reanimatiecursus leert u hoe u moet handelen bij een hartstilstand. Welke stappen moet u volgen voor de meeste kans op succes? BRON: www.hartstichting.nl

 

Stap 1 : Zorg voor een veilige werkplek en controleer het bewustzijn
Reanimatie stap 1

 • Schud voorzichtig aan de schouders en vraag: ‘Gaat het?’
 • Geen reactie? Het slachtoffer is bewusteloos
 • Blijf bij het slachtoffer en roep om hulp!

 

 

 

Stap 2 : Controleer ademhaling
Reanimatie Stap 2

 • Leg een hand op het voorhoofd en kantel het hoofd voorzichtig naar achteren om de luchtweg te openen
 • Til de kin op met 2 vingertoppen van de andere hand (kinlift)
 • Kijk, luister en voel maximaal 10 seconden
 • Geen (normale) ademhaling?

 

Stap 3 :  Bel direct 1-1-2 (of laat bellen) En het clubgebouw 033-4651871

Reanimatie stap 3

 • Vraag om een ambulance
 • Zeg dat het om een reanimatie gaat
 • Vraag het clubgebouw om de AED of haal hem zelf de AED (indien beschikbaar)

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een apparaat dat een elektrische schok toedient, waardoor het hartritme kan herstellen.

 

Stap 4 :  Start direct met 30 borstcompressies

Reanimatie stap 4

 • Zet je handen midden op de borstkas
 • Duw het borstbeen 5 à 6 cm in
 • Doe dit 30 keer in een tempo van tenminste 100 keer per minuut (maximaal 120 per minuut)

 

 

Stap 5 : Beadem 2 keer

Reanimatie stap 5

 • Doe de kinlift (zie stap 2)
 • Kantel het hoofd naar achteren
 • Knijp de neus dicht
 • Pas mond-op-mondbeademing toe
 • Beadem 1 seconde zó dat de borstkas omhoog komt (kijk naar de borstkas)
 • Geef nog een beademing als de borstkas inzakt.
 • Beadem in totaal 2 keer

Ga door met reanimatie 30:2 (30 borstcompressies + 2 x beademen).

Als er een 2e hulpverlener is: wissel elke 2 minuten.
Onderbreek de reanimatie zo kort mogelijk

Stap 6 :  Zodra de AED er is
Reanimatie stap 6

 • Onderbreek de borstcompressies zo kort mogelijk
 • Ontbloot de borstkas
 • Zet de AED aan
 • Doe altijd wat de AED zegt!
 • Bevestig de elektroden

Volg de opdrachten van de AED op totdat de ambulance arriveert.

Sinds 1 februari 2008 hangt er in het clubhuis een AED en sinds 2011 hebben we ook de beschikking over een zogenaamde AED-fiets.Deze fiets en AED vind je in de gang. De AED is een belangrijk apparaat, maar vervangt niet de basale reanimatie. Dit wordt nog wel eens ten onrechte gedacht. De trainer van de loopgroep heeft een cursus voor het bedienen van het AED-apparaat gehad.