Menu

Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV) bij AV Triathlon

 

Het bestuur van AV Triathlon heeft bedacht dat onze vereniging naast het faciliteren van de atletieksport ook een bredere verantwoordelijkheid heeft in de maatschappij. Daartoe heeft het bestuur de werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV) ingesteld. Zij wordt bemand door Hans Bakker, Ilonka de Beer, Karine Burger, Jos Gloudemans en Dirk Zijp (voorzitter). Deze werkgroep wil op de hierbij afgebeelde thema’s waar mogelijk hieraan invulling geven.

Wat merken jullie ervan?
Om ons zichtbaar te maken zijn wij op een mooie zaterdag in het najaar begonnen met de appelactie. Voor iedereen was er een gezonde appel om in te bijten.

De werkgroep is begonnen met een brainstorm over mogelijke activiteiten. De resultaten hiervan zijn in het clubhuis in een ideeënboom opgehangen. Je bent zeer welkom om met een ‘post-it’ je eigen ideeën en suggesties hieraan toe te voegen. Je kunt je suggesties en opmerkingen ook mailen. We zijn nu bezig om de meest kansrijke ideeën er uit te filteren. Dat zijn de ideeën die relatief makkelijk zijn uit te voeren en veel effect hebben. Hierbij kun je denken aan meer gezonde snacks, minder plastic afval, het inzamelen en hergebruiken van afgedankte sportkleding (naast de al bestaande inzameling van oude loopschoenen), het verminderen van het energie en waterverbruik van in het clubhuis, het beter organiseren van carpoolen bij wedstrijden, het aanbieden van speciale clinics voor (te) zware mensen. Om maar een paar voorbeelden te noemen.

 We houden jullie op de hoogte door de activiteiten waar we daadwerkelijk mee aan de slag gaan te melden in de Nieuwsbrief, Lopende Zaken en in een eigen pagina op de website van AV Triathlon.

Dirk Zijp