Menu

ALV op 18 april 2015

 

Oproep Algemene Ledenvergadering

Op 18 april 2014 om 11.15 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in het clubhuis (na afloop van de zaterdagtraining)
Het bestuur nodigt de leden uit daarbij aanwezig te zijn. De  agenda is:

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 2. Mededelingen van de secretaris informerend
 3. Vaststellen verslagen: besluitvormend
  • Verslag algemene ledenvergadering d.d. 19 april 2014
  • Jaarverslagen 2014 bestuur en commissies
  • Financiële verantwoording 2014
  • Verslag van de kascommissie over financiële verslaggeving 2014
 4. Plannen 2015 informerend
  • Bestuur en commissies
 5. Voorstellen ter besluitvorming besluitvormend
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

De verslagen en voorstellen liggen vanaf 11 april in het clubhuis.
Het boekje is hier te downloaden (pdf)
en hier te lezen als webversie