Menu

Algemene Ledenvergadering 2013

Op 4 mei 2013 om 11.15 uur vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in het clubhuis (na afloop van de zaterdagtraining).
Het bestuur nodigt de leden uit daarbij aanwezig te zijn.

De agenda is:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen van de secretaris
 3. Verslagen:
           
  Verslag algemene ledenvergadering d.d. 10 mei 2012
           
  Jaarverslagen 2012 bestuur en commissies
           
  Financiële verantwoording 2012
           
  Verslag van de kascommissie over financiële verslaggeving 2012
 4. Plannen 2013
           
  Bestuur en commissies
 5. Voorstellen ter besluitvorming
           
  Begroting en contributie 2014
           
  Benoeming kascommissie 2013
           
  Samenstelling bestuur
 6. Rondvraag
 7. Sluiting