Menu

Uit de bestuurskamer 6 september

Het bestuur, de club, is nog steeds op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden. Vooral voor cie’s hardlopen, wandelen en organisatie wedstrijden is de nood hoog.

 Dus: een dringende oproep: wie wil helpen mee-sturen?

Bekijk de vacatures en meld je aan!

(hierbij een extra dringende oproep aan de vrouwelijke leden. Op de een of andere manier zijn die ondervertegenwoordigd in het bestuur. Meld je aan!)

Evenementen
De afgelopen maand vond een aantal evenement plaats. Het is voor de club belangrijk dat we dat doen, het zet de club op de kaart en stimuleert het sporten. Dit kan alleen met de inzet van onze vrijwilligers/leden. Dat zien we als onze kracht.

Met plezier kijken we terug op de Keistad Triatlon. Meer dan 500 deelnemers hebben deelgenomen aan het evenement. De vrijwilligers die dit hebben uitgevoerd worden enorm bedankt. We zien uit naar verdere voortzetting van dit pracht evenement. Het zet Amersfoort en de club weer vol in de spotlight.

De 23e Emiclaerloop vond op 30 augustus plaats. Een bekend parcours voor velen van ons. Duidelijk was ook hier weer dat de bijdrage van de vrijwilligers cruciaal is. Het is belangrijk dat we de kwaliteit vasthouden en de ervaringen meenemen naar andere evenementen die we organiseren (bijv de Vlasakkerloop).

Op 3 september startte een fors aantal lopers aan de ‘Parkrun’. Dat was de eerste keer dat dat in Birkhoven plaats vond. Wellicht volgen er meer.

PR
Op het PR front loopt een aantal zaken: de Grote Club Actie, Rabo bank actie en de AH/NOC NSF. Die leveren naast naamsbekendheid mogelijk ook nog wat extra instroom aan nieuwe leden op. Er gebeurt veel aan die kant.

Jeugdatletiek
Voor de jeugdatletiek organiseert Triathlon (ism de atletiekclubs uit Baarn en Soest) een aantal trainingen. Dat kan in de vorm van clinics en gerichte trainingen. De junior leden ontvangen daarvan nog bericht. En ook op de website zal besteden we hier nog aandacht aan.

Algemene Ledenvergadering en financiën
De penningmeester licht de financiën (2017, 2018) toe, dit ter voorbereiding op de aanstaande Algemene Ledenvergadering van november. En in het daaraan voorafgaande overleg met de commissies.