Menu

de Tienen van AV Triathlon – Algemene voorwaarden

 1. Deelname is mogelijk na inschrijving volgens de door de organisatie aangegeven wijze, het voldoen van het inschrijfgeld en na instemming met dit reglement.
 2. In dit reglement wordt onder organisatie verstaan de door AV Triathlon aangewezen personen die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding van de Tienen van AV Triathlon op de wedstrijddag.
 3. Deelname is persoonsgebonden en vindt plaats op eigen risico. De organisatie, AV Triathlon en de bij de Tienen van AV Triathlon
 4. betrokken vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken of de beschadiging van eigendommen noch voor enig persoonlijk letsel, waaronder blessures en/of ongevallen.
 5. Deelname is enkel toegestaan voor hardlopers dan wel wandelaars. Het is niet toegestaan:
  • aan het evenement deel te nemen met buggy’s, kinderwagens of andere (kinder)vervoermiddelen;
  • aan het evenement deel te nemen met (aangelijnde) honden of andere dieren;
  • zich gedurende het evenement op het parcours te laten begeleiden door personen op een fiets of in een ander vervoermiddel.
 6. Na de inschrijving vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.
 7. Aanwijzingen van de organisatie, daaronder mede verstaan verkeersregelaars, parcoursposten en medische ondersteuning en hulpdiensten moeten direct en stipt opgevolgd worden.
 8. De organisatie, daaronder mede verstaan verkeersregelaars, parcoursposten en medische ondersteuning, heeft het recht een deelnemer uit de wedstrijd te halen en/ of te diskwalificeren bij overtreding van dit reglement, enig ander van toepassing zijnde reglement of andere zwaarwegende redenen.
 9. De organisatie kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement:
  • geen doorgang te laten vinden;
  • voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren;
  • de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 10. Een besluit van de organisatie om het evenement geen doorgang te laten vinden, voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten.
 11. De deelnemer verleent de organisatie toestemming de uitslagen en de rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal, waarop de deelnemer zichtbaar is, te publiceren en te delen voor promotiedoeleinden (bijv posters en flyers) en in overkoepelende klassementen, dagbladen en via internet zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.