Menu

Uit de bestuurskamer, 18 juni 2014

 

Nederland speelde om 18.00 uur zijn wedstrijd tegen Australië. Omdat de wedstrijd pas om 19.50 eindigde  kwamen de meeste bestuursleden krap op tijd en met de spanning van de nipt gewonnen wedstrijd nog in de benen aan in het clubhuis.  We konden meteen constateren dat de nieuwe sloten geplaatst waren:  de meeste bestuursleden hadden de nieuwe elektronische sleutel nog niet; we waren afhankelijk van Susan die het beheer van het clubhuis in haar portefeuille heeft en uiteraard wel een sleutel had.

Thomas Plochg bleek opnieuw een prima voorzitter, die hoofd- en bijzaken goed weet te onderscheiden, De agendapunten werden in vlot tempo behandeld, er was tijd voor een pauze en we waren toch om iets na 22.30 klaar.

Twee heldere stukken van de hand van Piet Bergsma zijn deze vergadering definitief vastgesteld: Een stuk met criteria die we hanteren bij wat we onder de noemer commerciële activiteiten samenvatten. Dan gaat het om uiteenlopende onderwerpen als: opdrachten die de vereniging zelf geeft aan bijvoorbeeld aannemers, schoonmakers etc., maar ook om verzoeken om samenwerking door bedrijven en instellingen, verzoeken om toestemming om reclame te maken etc.

Het tweede stuk betreft de veiligheid bij trainingen, met daarin nuttige aanbevelingen om de veiligheid te verbeteren. Voorop staat daarbij de eigen verantwoordelijkheid van de sporters.
Het is de bedoeling dat deze richtlijnen aan de leden worden gecommuniceerd via de website en dat ze onderdeel gaan uitmaken van het trainershandboek gaan uitmaken.

 We gaan de plannen voor de atletiekaccommodatie op het terrein tussen clubhuis en Birkstraat opnieuw en krachtig onder de aandacht brengen bij de gemeente. De drukte op de baan in Schothorst maakt dat noodzakelijk; het nieuwe college van B. en W. heeft bovendien een budget vrijgemaakt voor de sport waarop we een beroep hopen te kunnen doen.
Er wordt met spoed een werkgroep in het leven geroepen om hiermee aan de slag te gaan.

De vereniging viert binnenkort weer een lustrum, het zesde. Plannen voor een feest naderen hun voltooiing. Het bestuur besprak de voorzet van de evementencommissie en concludeert dat het er veelbelovend uitziet. Nieuws over het feest volgt binnenkort, maar noteer alvast de datum: 22 november aanstaande. Hou die avond vrij!

De Europese Kampioenschappen Atletiek worden in 2016 in Amsterdam gehouden. De Atletiekunie is al druk met de voorbereidingen en wil de atletiekverenigingen daar ook bij betrekken, onder andere met het verzoek om een “verenigingsambassadeur” voor het EK aan te wijzen. Het bestuur besluit hier aan mee te werken; we hebben  al een idee wie we zullen vragen en hopen binnenkort de ambassadeur te kunnen bekendmaken.

 De commissie Medische Zaken is vanavond de commissie die wat uitgebreider besproken wordt (dat doen we elke vergadering met een van de commissies) . De activiteiten van de commissie worden door het bestuur zeer gewaardeerd. De relatief nieuwe initiatieven zoals de blessurehersteltrainingen en de massages die nu worden aangeboden blijken goed te werken en in een behoefte te voorzien.

 De vergadering wordt besloten met een oproep van de organisatoren van de Hamersveldloop om nog zoveel mogelijk bekendheid te geven aan deze door de vereniging georganiseerde  loop, die al zeer binnenkort in Leusden gelopen wordt: zondag 29 juni aanstaande. Zie de website voor meer informatie.

 Henk Rawee